Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

VAIZDO OPERATORIUS

 

 

Kodėl verta rinktis LMTA?

LMTA sutelkti ryškiausi Lietuvos kino ir televizijos specialistai, pedagogai;
- priėmimo reikalavimai Į LMTA Vaizdo operatoriaus studijų programą yra specifiniai ir žymiai aukštesni nei kitose panašios pakraipos specialistus rengiančiuose Lietuvos aukštosiose mokyklose, todėl į LMTA priimami gabiausi ir geriausiai pasirengę abiturientai;
LMTA ruošia vaizdo operatorius, galinčius profesionaliai dirbti kino, televizijos ar reklamos srityse, savarankiškai vykdyti filmavimo pasiruošimo, filmavimo ir montažinius filmavimo darbus bei projektus.

Koks yra šios studijų programos tikslas?

Vaizdo operatoriaus studijų programos tikslas yra parengti vaizdo operatorius, turinčius meno patirtimi grindžiamą, kultūros, mokslo ir naujausių technologijų lygį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą, kurių profesinis išprusimas ir praktiniai gebėjimai atitiktų šiuolaikinius rinkos poreikius ir šiuolaikines modernias kino bei TV produkcijos kūrimo technologijas. Šia studijų programa taip pat gilinamos žinios, reikalingos komercinių reklamos bei kino projektų vykdymui, ugdomas poreikis visapusiškam tobulėjimui bei gebėjimas logiškai ir argumentuotai ginti savo kūrybines bei profesines pozicijas, skatinti profesinę ir pilietinę atsakomybę.

Kokios yra šios studijų programos specializacijos?

Šioje studijų programoje specializacijų nėra.

Koks kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus šią studijų programą?

Kino bakalauras;


Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?

Vaizdo operatoriaus studijos savo esme yra pasirengimas praktinei veiklai, pagrįstas praktinių įgūdžių formavimu, gilinimusi į vaizdo operatoriaus meno specifiką. Šios praktinės veiklos vadovai – kino menininkai – yra specialiųjų dalykų dėstytojai. Pedagogai aktyviai dalyvauja seminaruose, darbo stovyklose bei festivaliuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šia veikla dėstytojai semiasi naujų įgūdžių profesinėje veikloje, susipažįsta su naujomis technologijomis, metodika, turi galimybę gauti naujos vaizdinės bei literatūrinės medžiagos, skatinančios pedagoginės veiklos kokybę. Dėstytojaidalyvauja įvairiuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu reikšminguose meniniuose projektuose, naujų meninių ir vaidybinių filmų kūrimo procese. Kita profesinio tobulėjimo kryptis – moksliniai
tyrimai, pranešimai prestižinėse mokslinėse konferencijose, dalyvavimas moksliniuose aptarimuose, tarptautinėse mainų programose, meistriškumo kursuose, diskusijose ir seminaruose pedagoginiais klausimais. Katedros dėstytojai taip pat aktyviai dalyvauja viename iš ryškiausių LMTA Kino ir TV
mokomosios studijos projektų „Vasaros media studija“.

Informaciją apie dėstytytojų kvalifikaciją rasti galite Kino ir televizijos katedros puslapyje.

Kokią meninę veiklą plėtoja studentai?

Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti mainų programose, kaupiama ir skelbiama informacija apie meistriškumo kursus, konkursus, festivalius, vasaros akademijas. Dėstytojai, itin aktyviai besireiškiantys meninėje ir profesinėje veikloje, kviečia bendradarbiauti ir savo studentus (kartu su studentais rengia bendrus projektus). Taip studijų metais yra formuojama labai reikalinga būsimai meninei karjerai profesinė patirtis.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?

Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir LMTA nustatyta tvarka išlaikyti stojamąjį egzaminą. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Stojamojo egzamino reikalavimai.

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?

Pirmąją (bakalauro) pakopą baigę Vaizdo operatoriaus studijų programos studentai gali tęsti studijas menų studijų srities teatro ir kino krypties antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Dalis Vaizdo operatoriaus bakalauro studijas baigusių studentų vaizdo kūrimo procese siekia ir yra potencialūs atlikti ne tik mechaninį „kameros vedžiojimo“ darbą, bet ir tapti kūrybiniu bendraautoriumi. Kino bakalauro/magistro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti įvairiuose Lietuvos (valstybiniuose ir nevalstybiniuose) kino studijose, televizijos kompanijose, kūrybinėse sąjungose, savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą. Absolventai taip pat geba atlikti tyrimus, kūrybiškai taikydami žinomus kino analizės metodus, moka įvertinti tyrimų rezultatus, geba kritiškai vertinti kino ir TV specifiką.

Kodėl verta rinktis LMTA?
• LMTA sutelkti ryškiausi Lietuvos kino ir televizijos specialistai, pedagogai;
• priėmimo reikalavimai Į LMTA Vaizdo operatoriaus studijų programą yra specifiniai ir
žymiai aukštesni nei kitose panašios pakraipos specialistus rengiančiuose Lietuvos aukštosiose
mokyklose, todėl į LMTA priimami gabiausi ir geriausiai pasirengę abiturientai;
• LMTA ruošia vaizdo operatorius, galinčius profesionaliai dirbti kino, televizijos ar reklamos
srityse, savarankiškai vykdyti filmavimo pasiruošimo, filmavimo ir montažinius filmavimo
darbus bei projektus.

Koks yra šios studijų programos tikslas?
Vaizdo operatoriaus studijų programos tikslas yra parengti vaizdo operatorius, turinčius
meno patirtimi grindžiamą, kultūros, mokslo ir naujausių technologijų lygį atitinkantį aukštąjį
išsilavinimą, kurių profesinis išprusimas ir praktiniai gebėjimai atitiktų šiuolaikinius rinkos
poreikius ir šiuolaikines modernias kino bei TV produkcijos kūrimo technologijas. Šia studijų
programa taip pat gilinamos žinios, reikalingos komercinių reklamos bei kino projektų vykdymui,
ugdomas poreikis visapusiškam tobulėjimui bei gebėjimas logiškai ir argumentuotai ginti savo
kūrybines bei profesines pozicijas, skatinti profesinę ir pilietinę atsakomybę.

Kokios yra šios studijų programos specializacijos?
Šioje studijų programoje specializacijų nėra.

Koks kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus šią studijų programą?
• Kino bakalauras;
• Kino magistras.

Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?
Vaizdo operatoriaus studijos savo esme yra pasirengimas praktinei veiklai, pagrįstas praktinių
įgūdžių formavimu, gilinimusi į vaizdo operatoriaus meno specifiką. Šios praktinės veiklos vadovai
– kino menininkai – yra specialiųjų dalykų dėstytojai. Pedagogai aktyviai dalyvauja seminaruose,
darbo stovyklose bei festivaliuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šia veikla dėstytojai semiasi naujų
įgūdžių profesinėje veikloje, susipažįsta su naujomis technologijomis, metodika, turi galimybę gauti
naujos vaizdinės bei literatūrinės medžiagos, skatinančios pedagoginės veiklos kokybę. Dėstytojai
dalyvauja įvairiuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu reikšminguose meniniuose projektuose,
naujų meninių ir vaidybinių filmų kūrimo procese. Kita profesinio tobulėjimo kryptis – moksliniai
tyrimai, pranešimai prestižinėse mokslinėse konferencijose, dalyvavimas moksliniuose aptarimuose,
tarptautinėse mainų programose, meistriškumo kursuose, diskusijose ir seminaruose pedagoginiais
klausimais. Katedros dėstytojai taip pat aktyviai dalyvauja viename iš ryškiausių LMTA Kino ir TV
mokomosios studijos projektų „Vasaros media studija“.

Kokią meninę veiklą plėtoja studentai?
Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti mainų programose, kaupiama ir skelbiama informacija
apie meistriškumo kursus, konkursus, festivalius, vasaros akademijas. Dėstytojai, itin aktyviai
besireiškiantys meninėje ir profesinėje veikloje, kviečia bendradarbiauti ir savo studentus (kartu su
studentais rengia bendrus projektus). Taip studijų metais yra formuojama labai reikalinga būsimai
meninei karjerai profesinė patirtis.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?
Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir LMTA nustatyta tvarka
išlaikyti stojamąjį egzaminą, kurį sudaro testas ir pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.
Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt.

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?
Pirmąją (bakalauro) pakopą baigę Vaizdo operatoriaus studijų programos studentai gali tęsti
studijas menų studijų srities teatro ir kino krypties antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Dalis Vaizdo operatoriaus bakalauro studijas baigusių studentų vaizdo kūrimo procese siekia
ir yra potencialūs atlikti ne tik mechaninį „kameros vedžiojimo“ darbą, bet ir tapti kūrybiniu
bendraautoriumi. Kino bakalauro/magistro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti įvairiuose Lietuvos
(valstybiniuose ir nevalstybiniuose) kino studijose, televizijos kompanijose, kūrybinėse sąjungose,
savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą. Absolventai taip pat geba atlikti tyrimus, kūrybiškai
taikydami žinomus kino analizės metodus, moka įvertinti tyrimų rezultatus, geba kritiškai vertinti
kino ir TV specifiką.
 
 
Kalendorius
 
Rugsėjis 2018
PATKPnŠS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930