Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

UNIKON

 
Apie LMTA
 NAUJIENOS  |  DOKUMENTAI

 

 

APIE UNIKON

2013 metų gruodžio 20 d. keturios Lietuvos aukštosios mokyklos pasirašė Universitetų konsorciumo (UNIKON) sutartį. Vilniaus universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija sutarė bendradarbiauti mokslo ir meno tyrimų, studijų kokybės, kultūros plėtros ir mokslinio tyrimo rezultatų taikymo praktikoje. Taip siekiama didinti konsorciumo narių konkurencingumą Lietuvoje ir užsienyje.

Aukštosios mokyklos vykdys bendrus mokslinius ir meninius projektus, organizuos bendrą doktorantūrą, rengs jungtines studijų programas ir modulius, plėtos jungtinę mokymosi visą gyvenimą veiklą, dalysis gerąja patirtimi užtikrinant ir tobulinant studijų kokybę, kurs bendrą studijų vykdymui reikalingą materialinę ir intelektinę bazę, organizuos bendrą leidybą, skleis informaciją apie narių kartu ir atskirai organizuojamus renginius.

UNIKON valdymo organai yra Asamblėja, sudaryta iš visų Konsorciumo narių deleguotų atstovų ir Valdyba.

 


VEIKLOS SRITYS:


Bendra Konsorciumo narių veikla vykdoma mokslo, meno, studijų bei kitose mokslo ir studijų institucijoms aktualiose veiklos srityse.


Mokslo ir meno srityse:

 • mokslinių tyrimų išteklių (duomenų bazių, informacinių sistemų ir kt.) bei mokslo ir meno tyrimams skirtos infrastruktūros naudojimas ir plėtra;
 • bendrų mokslinių ir meninių projektų vykdymas;
 • bendros doktorantūros organizavimas;
 • doktorantūros bendrų dalykų dėstymo organizavimas konsorciumo narių doktorantams;
 • bendros leidybos, apimant, bet neapsiribojant elektronine leidyba, organizavimas;
 • pasidalinimas gerąja patirtimi leidinių dizaino, redagavimo, maketavimo ir pan. srityse;
 • informacijos sklaida apie Konsorciumo narių kartu ar atskirai organizuojamus renginius;
 • kitos su moksline, menine veikla susijusios ir UNIKON sutarčiai neprieštaraujančios sritys.

Studijų srityje:

 • bendro studijų dalykų sąrašo sudarymas užtikrinant Konsorciumo narių studentams galimybę studijuoti pasirinktus sąrašo dalykus kartu su kitų konsorciumo narių studentais;
 • jungtinių studijų programų ir modulių rengimas ir įgyvendinimas;
 • pedagoginių studijų vykdymas dalyko didaktikos srityje;
 • mokymosi visą gyvenimą jungtinės veiklos plėtojimas;
 • bendros veiklos rezultatų sklaida siekiant tarptautiškumo ir tarptautinio konkurencingumo;
 • dalinimasis gerąja patirtimi studijų srityje užtikrinant ir tobulinant studijų kokybę;
 • bendros studijų vykdymui reikalingos materialinės ir intelektualinės bazės (bibliotekos, metodinės priemonės, sporto bazės ir kt.) kūrimas.

 

 

 

 

UNIKON –  Lietuvos aukštųjų mokyklų konsorciumas, kurį sudaro Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus universitetas, Lietuvos sporto universitetas ir Vilniaus dailės akademija.
UNIKON uždaviniai– vykdyti bendrus aukštųjų mokyklų mokslinius ir meninius projektus, organizuoti bendrą doktorantūrą, rengti jungtines studijų programas ir modulius, dalintis gerąja patirtimi užtikrinant ir tobulinant studijų kokybę, kurti bendrą studijų vykdymui reikalingą materialinę ir intelektinę bazę siekiant didinti Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą.
 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031