Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

TEATROLOGIJA IR KINOTYRA

 

 

 

Koks yra šios studijų programos tikslas?

Teatrologijos ir kinotyros studijų programos tikslas yra parengti profesionalius, visuomeniškai aktyvius ir kūrybingus specialistus, išmanančius šiuolaikinių scenos ir audiovizualinių menų specifiką, gebančius analizuoti, vertinti ir tirti hibridines scenos, kino ir medijų meno formas iš tarpsritinės perspektyvos, naudojančius aktualius menotyros ir humanitarinių mokslų metodus ir susiejančius meninius reiškinius su nacionaliniu bei pasaulio sociokultūriniu kontekstu.

 

Koks kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus šią studijų programą?

Menotyros magistras.

 

Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?

Teatrologijos ir kinotyros studijų programoje dėsto įvairių humanitarinių mokslų krypčių ir šakų mokslininkai. Programos dėstytojai aktyviai vykdo tiriamąją ir/ar taikomąją veiklą, dalyvauja teatrologijos ir kinotyros mokslų formavimo ir sklaidos procesuose, yra žinomi teatro ir kino vertintojai, meninių ir kultūrinių projektų koordinatoriai, ekspertai.

 

Kokią mokslinę ir kitą profesinę veiklą plėtoja studentai?

Teatrologija ir kinotyra yra vienintelė Lietuvoje studijų programa, supažindinanti studentus su naujausiais scenos ir audiovizualiųjų menų reiškiniais, skatinanti analizuoti ir vertinti jų ryšius ir ypatumus, tyrinėti naujausias jų kaitos tendencijas. Programos studentai turi galimybes skleisti savo idėjas tarptautinėse jaunųjų kritikų ir mokslininkų konferencijose, dalyvauti kūrybiniuose projektuose, formuoti teatrinės ir kino kultūros suvokimą žiniasklaidos priemonėse.

 

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?

Įgiję menotyros magistro laipsnį, Teatrologijos ir kinotyros studijų absolventai turi teisę stoti į trečiosios pakopos menotyros studijas (doktorantūrą).

 

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Menotyros magistro laipsnį įgiję programos absolventai gali dirbti valstybinėse ir nevalstybinėse scenos meno institucijose ir kino industrijoje kaip literatūros skyrių vedėjai; viešosiose įstaigose, vykdančiose scenos ir kino menų sklaidos ir edukacines programas ir tarpsritinius kūrybinius projektus, kaip šių programų bei projektų iniciatoriai ir vykdytojai; kultūros, edukacijos bei mokslo įstaigose kaip scenos ir kino menų specialistai, ekspertai; informacijos kaupimo ir skleidimo centruose kaip scenos ir kino menų istorikai ir kritikai; moksliniuose institutuose ar mokslo įstaigose kaip scenos ir kino menų tyrėjai, pedagogai.

 

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?

Priėmime į antrosios pakopos Teatrologijos ir kinotyros studijų programą gali dalyvauti asmenys, baigę teatro ir kino arba menotyros krypčių pirmosios pakopos studijas. Jeigu stojantysis yra baigęs ne teatro ir kino arba menotyros krypčių pirmosios pakopos studijas, jis privalo pateikti ne trumpesnės kaip vienerių metų trukmės profesinės veiklos patirtį įrodančius dokumentus (profesinės veiklos aplanką).

Konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:

 - teatro ir kino arba menotyros krypčių pirmosios pakopos studijų baigiamojo darbo pažymys arba baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (pažymių vidurkis) – svertinis koeficientas 0,6;

- motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas – svertinis koeficientas 0,2;

- pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis – svertinis koeficientas 0,2.

 

Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.

Motyvacinio pokalbio metu siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens žinias ir gebėjimus pasirinktoje studijų srityje, norą tobulėti toliau, studijų lūkesčius, profesinės ateities planus.

Stojantieji, 2016 m. ir anksčiau LMTA baigę teatro ir kino krypties pirmosios pakopos studijas (Teatro studijų, Teatrologijos, Kinotyros, Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos studijų programas), motyvacinio pokalbio metu turi:

- žodžiu glaustai pristatyti savo būsimo magistro darbo temą, tyrimų kryptį, perspektyvas;

- jei toliau tęsiama bakalauro darbo tema, pagrįsti, kuo būsimasis darbas skirsis nuo buvusiojo.

 

Stojantieji, baigę ne teatro ir kino arba menotyros krypčių pirmosios pakopos studijas, motyvacinio pokalbio metu turi:

- atskleisti motyvaciją, kodėl renkamasi ši studijų programa;

- žodžiu glaustai pristatyti savo būsimo magistro darbo temą, tyrimų kryptį, perspektyvas;

- pristatant temą, atskleisti savo gebėjimus analizuoti scenos menų ir kino reiškinius, tinkamai vartojant teatro ir kino terminus;

- pristatyti profesinės veiklos aplanką.

 

Daugiau informacijos: http://menoistorija.lmta.lt/

 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031