Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Garso režisūra

Studijų programos specializacijos

Nėra

Programos valstybinis kodas 

621W37001

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas, Kino ir TV katedra

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji (II)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VII lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 2 metai

Programos apimtis kreditais

120 ECTS

Studijų sritis 

Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Muzika

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesine kvalifikacija (jei yra)

Muzikos technologijų ir industrijos magistras

Studijų programos vadovas

Lekt. Algirdas Veževičius

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: algirdas.vezevicius@lmta.lt, Tel. Nr. 8 600 20115

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2020-06-30

Studijų programos tikslas

Programos tikslas yra parengti audiovizualinio meno magistrus, gebančius ne tik kokybiškai įrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, restauruoti, redaguoti, apdoroti, transformuoti, ir dislokuoti muziką, garsus bei tekstą, įgarsinti renginius, TV ir radijo laidas, filmus bei kitus audiovizualinius kūrinius, transliuoti ir tinkamai parengti įrašus transliavimui bei leidybai, kūrybiškai realizuoti kompozitoriaus, režisieriaus, dramaturgo idėjas, siūlyti savitus garsinius sprendimus, bet ir kritiškai analizuoti kūrinius, susijusius su garso menu, raštu ir žodžiu nagrinėti įvairias su garso menu susijusias problemas.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota parengti audiovizualinio meno specialistą – garso režisierių.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Tai unikali antrosios pakopos studijų programa Akademijoje, ugdanti profesionalius plataus profilio garso režisierius – ekspertus, analitikus bei praktikus.

Reikalavimai stojantiesiems

Garso režisūros magistratūros studijų programa turi specialiuosius priėmimo į studijas reikalavimus, patikrinamus stojamojo egzamino metu. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Pripažįstamas formalusis tos pačios studijų krypties ir apimties (kreditais) pirmosios studijų pakopos išsilavinimas.

Tolesnių studijų galimybės

Magistrantūros studijų programą pabaigę absolventai gali toliau studijuoti meno studijų srities doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Sėkmingai baigę magistrantūros studijų programą Garso režisūra absolventai turi galimybę tapti garso instaliacijų menininkais, dalyvauti įvairiuose meno projektuose, prisidėti prie įvairių garso tyrimų projektų, taip pat dirbti televizijos ir radijo studijose (garso režisieriais, garso operatoriais, garso montuotojais), filmų gamybos ir muzikos įrašų studijose. Absolventai gali dirbti ir muzikiniuose, dramos, operos bei šokio teatruose, reklamos gamybos kompanijose, taip pat interaktyvių media projektų srityje.

Įgyjamos kompetencijos:

Bendrosios kompetencijos:

 1.

Įgytos kino ir muzikos istorijos žinios leis laisvai pasirinkti būsimąją veiklos sritį, atitinkamai užimti norimas pozicijas pasirinktoje srityje.

2.

Gebėjimas dirbti komandoje, priimti pasiūlymus, juos teisingai įvertinti ir perteikti, rasti tinkamus kelius kokybiškai išspręsti numatytus uždavinius.

3.

Gebėjimas dirbti bendruose kūrybiniuose projektuose ir inicijuoti panašią veiklą; gebėjimas dirbi komandoje, vykdant derybas ir organizuojant veiklą.

 4.

Gebėjimas dirbti savarankiškai, gilinti žinias ir atlikti kompleksines užduotis.

 5.

Gebėjimas kritiškai ir argumentuotai vertinti garso režisūrinę veiklą interpretacijos požiūriu; konstruktyviai panaudoti kritinio vertinimo gebėjimus, analizuojant kitų atliktą darbą.

Dalykinės kompetencijos:

6. 

Gebėjimas realizuoti individualų požiūrį atskleidžiantį meninį projektą, parodantį aukštą profesinį lygį, pasižymintį kūrybiškumu ir individualiais interpretacijos sprendimais.

 7.

Gebėjimas parašyti tiriamąjį darbą, parodantį gebėjimą menines idėjas nagrinėti moksliniu požiūriu.

 8.

Gebėjimas sistemingai analizuoti filmų garso takelius ir jų raidą, pasitelkiant pavyzdžius, kuriais remiantis nagrinėjami skirtingi filmo kūrėjų tikslai ir būdai tiems tikslams pasiekti.

 9.

Gebėjimas savarankiškai analizuoti ir įvertinti kūrinio garso įrašą, taip pat sukurti garso apipavidalinimą.

 10.

Gebėjimas savarankiškai nagrinėti garso režisūros teorinio ir kultūrinio konteksto ypatumus.

 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031