Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2014 m. birželio 18 d. posėdžio nutarimu Nr. 5-SE

Studijų programos pavadinimas

Vaizdo operatorius (iki 2017 m.) / Kino menas (nuo 2017 m.)

 

Studijų programos specializacijos

Nėra (iki 2017 m.) / Dramaturgija, Operatorius, Režisūra (nuo 2017 m.)

 

Programos valstybinis kodas 

612W43004 (iki 2017 m.) / 6121PX008 (nuo 2017 m.)

 

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakultetas, Kino ir TV katedra

 

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

 

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

 

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

 

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

 

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 4 metai

 

Programos apimtis kreditais

240 ECTS

 

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

 
Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai  

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Teatras ir kinas (iki 2017 m.) / Kinas (nuo 2017 m.)

 

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesine kvalifikacija (jei yra)

Kino bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

 

Studijų programos vadovas

Prof. Janina Lapinskaitė

 

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: janina.lapinskaite@lmta.lt, Tel. Nr.: 8 662 30057

 

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

 

Akredituota iki

2018-06-30

 

Studijų programos tikslas

Vaizdo operatoriaus studijų programos tikslas yra parengti profesionalius vaizdo operatorius, išmanančius įvairių tipų videokamerų veikimo principus, skaitmenines medijas, informacines technologijas ir meninius vaizdo fiksavimo ir kūrimo aspektus, moderniomis technologijomis kuriančius kino, televizijos, reklamos ir kt. vizualinius produktus, gebančius kūrybiškai realizuoti savo sumanymus, atsakingai, efektyviai ir etiškai taikyti savo asmeninius, socialinius ir profesinius įgūdžius daugiakultūrinėje aplinkoje, efektyviai naudoti savo asmeninį potencialą kuriant ir išnaudojant galimybes bei siekiant nuolatinio tobulėjimo.

 

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota parengti audiovizualinio meno srities specialistą – vaizdo operatorių.

 

Studijų programos skiriamieji bruožai

Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, rengianti profesionalius kino meno specifiką išmanančius vaizdo operatorius. Skatinama įgyti tarptautinės patirties, renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas. Taip pat skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvaujant tarpdalykiniuose meno projektuose ir/ar tarptautinėje veikloje.

 

Reikalavimai stojantiesiems

Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir LMTA nustatyta tvarka išlaikyti stojamąjį egzaminą. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

 

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalusis arba neformalusis) per se nepripažįstamas. Stojantieji laiko egzaminus LMTA nustatyta tvarka.

 

Tolesnių studijų galimybės

Sėkmingai baigęs pirmosios pakopos (bakalauro) Vaizdo operatoriaus studijų programą, absolventas gali tęsti studijas meno studijų srities antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

 

Profesinės veiklos galimybės

Vaizdo operatoriaus bakalauro studijas baigę absolventai gali dirbti vadovaujančiaisiais specialistais ar asistentais įvairiose  Lietuvos ir užsienio kino studijose, televizijos kompanijose, taip pat savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą.

 
     
Bendrosios kompetencijos Studijų programos siekiniai  
     
1. Gebėjimas analitiškai ir kritiškai mąstyti. 1.1. Gebės tinkamai įvertinti kino projekto strategijos bei gamybos savitumą, kūrybiškumo ir inovacijų svarbą dirbant audiovizualinio meno srityje.  
     
  1.2. Atlikdamas dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis gebės racionaliai įvertinti savo, kaip specialisto, praktinių gebėjimų ir žinių lygį bei suvoks tolesnio tobulėjimo perspektyvas.  
     
2. Gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias, atskleidžiančias meno raidos dėsningumus ir stilistinę įvairovę. 2.1. Remdamasis įgytomis fotografijos meno bei kino istorijos žiniomis, kino bei televizijos projektų analize, gebės savarankiškai vertinti kino kūrinį.  
     
  2.2. Gebės vertinti ir pristatyti konkretų audiovizualinio meno objektą, procesą ar reiškinį platesniame istoriniame ir/ar kultūriniame kontekste.  
     
  2.3. Gebės pritaikyti scenarijaus paradigmą analizuojant dokumentinius ir/ar vaidybinius filmus.  
     
3. Gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti, sisteminti ir originaliai interpretuoti. 3.1. Žinos įvairius informacijos šaltinius, gebės surasti reikalingą informaciją (naudotis įvairiomis paieškos sistemomis bei duomenų bazėmis), ją analizuoti, susisteminti ir interpretuoti raštu ir žodžiu.  
     
Dalykinės kompetencijos Studijų programos siekiniai  
     
4. Išmanyti audiovizualinio kūrinio filmavimo techniką ir technologijas. 4.1. Gebės profesionaliai pasiruošti dalykų (modulių) aprašuose nurodytų praktinių darbų filmavimo procesui, tinkamai įvertinant filmavimo erdves, sudarant reiklingos filmavimo technikos sąrašą.  
     
5. Gebėjimas profesionaliai ir kūrybiškai atlikti operatoriaus darbą, filmuojant skirtingų žanrų, stilių bei formų kino kūrinius. 5.1. Gebės nufilmuoti bent du individualų požiūrį atskleidžiančius  vaidybinius arba dokumentinius kino projektus, parodančius  būtinas technines žinias bei  meninės raiškos įgūdžius.  
     
  5.2. Gebės nufilmuoti bent po vieną reklamos, muzikinio vaizdo klipo gamybos žinių reikalaujantį  projektą.  
     
6. Gebėjimas vykdyti vaizdo montažo bei postprodukcijos darbus. 6.1. Kūrybiškai interpretuodamas vaizdą ir garsą, gebės atlikti dalykų (modulių) aprašuose numatytų praktinių (filmuotų) darbų montažą bei vykdyti vaizdo postprodukcijos darbus.  
     
7. Gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius technologinius pokyčius audiovizualinio meno srityje. 7.1. Bus įgijęs kino ir televizijos specifikos žinių, kurios leis laisvai pasirinkti būsimą veiklos sritį, atitinkamai užimti norimas pozicijas  audiovizualiniame  mene.  
     
  7.2. Gebės organizuoti savo kūrybinę veiklą, prisitaikant prie kintančių profesinės aplinkos sąlygų bei technologinės  pažangos.  

 

 
 
Kalendorius
 
Rugsėjis 2018
PATKPnŠS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930