Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Patvirtinta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2014 m. birželio 18 d. posėdžio nutarimu Nr. 5-SE

Studijų programos pavadinimas

Vaizdo režisūra (iki 2017 m.) / Kino menas (nuo 2017 m.)

Studijų programos specializacijos

Nėra (iki 2017 m) / Dramaturgija, Operatorius, Režisūra (nuo 2017 m.)

Programos valstybinis kodas 

612W43001 (iki 2017 m.) / 6121PX008 (nuo 2017 m.)

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji (I)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinės, 4 metai

Programos apimtis kreditais

240 ECTS

Studijų sritis (iki 2017 m.)

Menai

Studijų krypčių grupė (nuo 2017 m.) Menai

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Teatras ir kinas (iki 2017 m.) / Kinas (nuo 2017 m.)

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesine kvalifikacija (jei yra)

Kino bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

Studijų programos vadovas

Prof. Janina Lapinskaitė

Vadovo kontaktinė informacija

El. p.: janina.lapinskaite@lmta.lt, Tel. Nr. 8 662 30057

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2018-08-31

Studijų programos tikslas

Vaizdo režisūros bakalauro studijų programos tikslas yra parengti vaizdo režisierius, gebančius atsakyti už kino ir televizijos projekto meninę vertę, jo sukūrimą ir įgyvendinimą, pritaikant kino teorijos, režisūros, dramaturgijos, filmavimo ir garso supratimo žinias, gebančius savarankiškai dirbti kino pramonėje, reklamos ir medijos srityse Lietuvos ir tarptautinėje rinkoje.

Studijų programos pobūdis

Studijų programa orientuota parengti brandų ir savarankišką menininką – vaizdo režisierių.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, skirta parengti profesionalius kino meno specifiką išmanančius vaizdo režisierius, gebančius savarankiškai arba komandoje sukurti ir realizuoti įvairaus pobūdžio kino projektus, dirbti šalies ir tarptautinėje kino rinkoje.

Reikalavimai stojantiesiems

Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir LMTA nustatyta tvarka išlaikyti stojamąjį egzaminą. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės

Ankstesnis mokymasis (formalusis arba neformalusis) per se nepripažįstamas. Stojantieji laiko egzaminus LMTA nustatyta tvarka.

Tolesnių studijų galimybės

Sėkmingai baigę pirmosios pakopos (bakalauro) Vaizdo režisūros studijų programą, absolventai gali tęsti studijas meno studijų srities teatro ir kino krypties antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Profesinės veiklos galimybės

Baigę pirmosios pakopos Vaizdo režisūros studijas, asmenys gali dirbti režisieriais arba režisierių asistentais kino, televizijos ir renginių studijose, reklamos agentūrose. Taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje meninėje veikloje.

   
Bendrosios kompetencijos Studijų programos siekiniai
   
1. Gebėjimas analitiškai ir kritiškai mąstyti 1.1. Gebės  kritiškai vertinti save; taip pat konstruktyviai panaudoti kritinio vertinimo gebėjimus, analizuodamas kitų atliktas užduotis.
   
  1.2. Atlikdami dalykų (modulių) aprašuose numatytas užduotis, gebės konstruktyviai, argumentuotai ir kritiškai vertinti audiovizualinio  meno reiškinius raštu ir žodžiu.
   
  1.3. Gebės efektyviai naudotis savo vaizduote, intuicija, emocijomis ir kūrybiškumu, spręsdamas kylančias problemas; lanksčiu mąstymu, pritaikydamas naujoves keičiantis situacijai; gebėjimu kontroliuoti savo psichologinę būseną ir, jeigu įmanoma, išvengti nerimo ir streso režisūrinio pobūdžio situacijose.
   
2. Gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias, atskleidžiančias meno raidos dėsningumus ir stilistinę įvairovę. 2.1. Praktinėje – meninėje veikloje gebės kūrybiškai pritaikyti kino bei meno istorijos, filosofijos, estetikos žinias.
   
  2.2. Gebės vertinti ir pristatyti konkretų audiovizualinio meno  objektą, procesą ar reiškinį platesniame istoriniame ir/ar kultūriniame kontekste.
   
3. Gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti, sisteminti ir originaliai interpretuoti. 3.1. Žinos įvairius informacijos šaltinius, gebės surasti reikalingą informaciją (naudotis įvairiomis paieškos sistemomis bei duomenų bazėmis), ją analizuoti, susisteminti ir interpretuoti  teorinėse ir praktinėse užduotyse.
   
Dalykinės kompetencijos Studijų programos siekiniai
   
4. Gebėjimas profesionaliai kurti skirtingų žanrų, stilių bei formų kino kūrinius. 4.1. Gebės savarankiškai sukurti bent kelis vaidybinio arba dokumentinio filmo scenarijus, panaudodamas įgytas teorines ir praktines žinias.
   
  4.2. Gebės realizuoti bent du individualų požiūrį atskleidžiančius  vaidybinius arba dokumentinius kino projektus, parodančius  būtinus  meninės raiškos įgūdžius.
   
  4.3. Gebės sukurti bent vieną reklamos, muzikinio vaizdo klipo gamybos žinių reikalaujantį  projektą.
   
5. Gebėjimas naudotis naujomis technologijomis kino projektų kūrime. 5.1. Kūrybiškai interpretuodamas vaizdą ir garsą, gebės atlikti dalykų (modulių) aprašuose numatytų praktinių (filmuotų) darbų montažą.
   
  5.2. Suvoks postprodukcijos svarbą filmo gamybos procese ir taikys įgytas teorines ir praktines žinias, atlikdamas numatytas praktines (filmavimo) užduotis.
   
6. Gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius audiovizualinio meno srityje. 6.1. Gebės organizuoti savo kūrybinę veiklą, prisitaikant prie kintančių profesinės aplinkos sąlygų bei technologinės  pažangos.
   
  6.2. Bus įgijęs kino ir televizijos specifikos žinių, kurios leis laisvai pasirinkti būsimą veiklos sritį, atitinkamai užimti norimas pozicijas vaizduojamajame skaitmeniniame mene.
   
7. Gebėjimas dirbti nacionalinėje ir tarptautinėje filmavimo grupėje. 7.1. Gebės efektyviai bendrauti ir atskleisti socialinius gebėjimus: dirbdamas kolektyve prie bendrų kūrybinių projektų; organizuodamas darbą kolektyve ir vadovaudamas jam; bendraudamas su kitų šalių menininkais; tinkamai pristatydamas atliktus darbus ir panaudodamas reikalingus darbo su IT įgūdžius.
   
  7.2. Filmuodamas baigiamąjį kūrybinį projektą – dokumentinį arba vaidybinį filmą, gebės objektyviai vertinti bei skubiai spręsti iškilusiais kūrybines bei gamybines problemas.
 
 
Kalendorius
 
Rugsėjis 2018
PATKPnŠS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930