Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

MUZIKOLOGIJA

 

 

 

Koks yra šios studijų programos tikslas?

Muzikologijos studijų programos tikslas yra rengti muzikologus praktikus, muzikos meno žinovus, dalyvaujančius šalies kultūriniame gyvenime, gebančius nagrinėti ir vertinti muziką bei jos reiškinius istoriniais, teoriniais, kultūriniais, visuomeniniais požiūriais, pristatyti muzikinio gyvenimo aktualijas kintančių komunikacijos priemonių ir sociokultūrinės aplinkos kontekste.

Koks kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus šią studijų programą?

Menotyros bakalauras.

Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?

Muzikos istorijos ir Muzikos teorijos katedrų pedagogai, pelnę apdovanojimų už mokslinę ir kūrybinę veiklą, yra įvairiapusiški ir kompetentingi muzikologai. Pedagogų mokslinė veikla atsispindi jų disertacijose, moksliniuose straipsniuose, monografijose. Dėstytojai aktyviai dalyvauja bei rengia viešas paskaitas, seminarus, vietines ir tarptautines konferencijas, rašo populiariąją publicistiką, veda radijo ir televizijos laidas, akademinės muzikos koncertus ir pan. Greta mokslinės ir publicistinės veiklos pedagogai veda mokymus, dirba ekspertais, meno vadovais, kviečiami trumpalaikiams vizitams į užsienį ir pan.  

Informaciją apie dėstytojų kvalifikaciją rasti galite Muzikos istorijos katedros ir Muzikos teorijos katedros puslapiuose.

Kokią meninę/mokslinę veiklą plėtoja studentai?

Aukštos kvalifikacijos muzikologai reikalingi kultūros ir muzikos industrijos sferose, kultūros, muzikinio švietimo bei mokslo įstaigose: mokslinių tyrimų institutuose, bibliotekose, archyvuose, muziejuose, leidyklose, žurnalų redakcijose, specializuotuose knygynuose, žiniasklaidoje (radijuje, televizijoje, spaudoje), kūrybinėse sąjungose, fonduose, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, koncertinėse organizacijose (Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre ir pan.). Studijų programos Muzikologija studentai studijų ir praktikų metu įsitrauks į skirtingo pobūdžio muzikos gamybos, kūrimo, sklaidos veiklą, valstybinių ir nepriklausomų koncertinių organizacijų bei muzikinių kolektyvų kūrybinę ir sklaidos veiklą, atliks praktiką įvairiose, muzikos sritimi susijusiose kultūros, švietimo, leidybos bei žiniasklaidos (kultūros spaudos, internetinių portalų) institucijose, vykdys ir dalyvaus vykdant nacionalinius ir tarptautinius meninius bei tiriamuosius projektus, formuos viešąją nuomonę masinės informacijos priemonėse (radijas, televizija). Taip pat galės dirbti arba bendradarbiauti su kultūrine žiniasklaida.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?

Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą, rekomenduojamas muzikinis pasirengimas. Stojamojo egzamino nėra. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?

Menotyros bakalaurai gali tęsti studijas humanitarinių studijų srities menotyros krypties magistrantūroje, taip pat meno srities muzikos krypties magistrantūroje.

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Menotyros bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti kultūros įstaigose, žurnalų ir laikraščių redakcijose, radijuje, televizijoje; koncertinėse institucijose (t.y., Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir pan.). Muzikologijos studijų absolventai gali dirbti specialios muzikologinės kompetencijos reikalaujantį švietėjišką, administracinį, vadybinį, kūrybinį bei mokslinį darbą, susijusį su muzikinės kultūros propagavimu, muzikos kūrybos ir atlikimo meno vertinimu, meninių kolektyvų repertuaro formavimo strategija, meninių projektų ir konkursų rengimu, informacijos kaupimu ir katalogavimu, informacinių leidinių redagavimu ir rengimu spaudai, informacinių technologijų pritaikymu muzikos tyrimui ir sklaidai, muzikos reklama, taip pat darbą, susijusį su kultūros politikos formavimu – muzikinio švietimo programų ir meno projektų ekspertavimu.

 
 
Kalendorius
 
Rugsėjis 2018
PATKPnŠS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930