Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

MENO VADYBA

 

 

Kodėl verta rinktis LMTA?

LMTA vykdo aukštojo mokslo universitetines specializuotas Meno vadybos studijas. Ši studijų programa yra unikali Lietuvoje savo studijų turiniu ir plėtojamomis studijų šakomis (kino vadyba, muzikos vadyba, teatro vadyba);
LMTA rengia kultūrinio ir meninio lauko kūrėjus – specialistus, turinčius profesines žinias ir praktinius įgūdžius, būtinus darbui skirtingose viešojo ir privataus sektorių įstaigose.

Koks yra šios studijų programos tikslas?

Meno vadybos studijų programos tikslas yra parengti aukščiausios kvalifikacijos meno (kino, teatro, muzikos) vadybininkus, gebančius vykdyti veiklą, susijusią su reikšmingų meninio gyvenimo reiškinių kūrimu (filmai, spektakliai, festivaliai ir kt.), administruojančius ir koordinuojančius nacionalinės ir tarptautinės reikšmės meno renginius ir iniciatyvas, gebančius sėkmingai valdyti viešojo ir privataus sektoriaus įmones, vykdyti veiklą kino, teatro ir muzikos srityse bei analizuoti ekonominius, politinius ir estetinius veiksnius, turinčius įtakos menui ir kultūrai. Bakalauro studijų programos pagrindą sudaro praktinių meninių įgūdžių lavinimas, kino, teatro ir muzikos vadybos įgūdžių kaupimas. Integruotai dėstomi vadybos teorijos ir praktikos dalykai skatina skirtingai analizuoti ir vertinti meno reiškinius ir procesus, kritiškai mąstyti ir dirbti savarankiškai bei kolektyviai. Bendrųjų universitetinių dalykų studijomis ugdoma erudicija, komunikaciniai, vadybiniai, strateginiai ir kiti gebėjimai.

Kokios yra šios studijų programos specializacijos?

Kino vadyba;
- Atlikėjų meno vadyba

Koks kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus šią studijų programą?

- Meno studijų bakalauras


Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?

Dauguma skyriaus dėstytojų – ilgamečiai muzikos, teatro ir kino sričių specialistai. Praktikos vadovai, dėstytojai nuolat tobulinasi kvalifikacijos seminaruose, kai kurie patys organizuoja ir veda seminarus bei atviras veiklas studentams, miesto bei respublikos gyventojams. Meno vadybos skyriaus dėstytojai be meninės ir mokslinės veiklos aktyviai vykdo ekspertinę, organizacinę, švietėjišką veiklą Lietuvoje ir užsienyje. Dėstytojai turi didelę tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, paremtą asmeninėmis iniciatyvomis ir dėstytojų dalyvavimo Erasmus mainų programoje patirtimi. Pedagogai kelia profesinę kvalifikaciją dalyvaudami nacionaliniuose ir tarptautiniuose meno projektuose, seminaruose, mokslinėse konferencijose ir forumuose, taip pat vykdydami mokslinius tyrimus.

Informaciją apie dėstytytojų kvalifikaciją rasti galite Meno vadybos skyriaus puslapyje.

Kokią meninę veiklą plėtoja studentai?

Studiuojantieji Meno vadybos studijų programą, yra skatinami gilinti savo žinias ir lavinti būsimai profesijai reikalingus įgūdžius dalyvaujant studentų tarptautinio judumo programose, plėtojant vadybinius ir meninius gebėjmus po paskaitų (susitikimai su kultūros ir kūrybinio verslo atstovais, išvykų į teatro, muzikos ir kino institucijas organizavimas, lankymasis reikšminguose meno renginiuose ir pan.), dalyvaujant profesinei veiklai svarbiuose projektuose:
pavyzdžiui, organizuojant šokio ir teatro festivalius „Dekalogas“, „Shock academia“, dalyvaujant kursuose „Vasaros Media studija“. Dėstytojai, aktyviai plėtojantys meninę ir profesinę veiklą, kviečia bendradarbiauti ir studentus. Taip studijų metais yra formuojama labai reikalinga būsimai karjerai profesinė patirtis.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?

Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir LMTA nustatyta tvarka išlaikyti stojamąjį egzaminą. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Stojamojo egzamino reikalavimai.

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?

Šios studijų programos pirmosios pakopos (bakalauro) absolventai gali tęsti studijas meno studijų krypties antrosios pakopos (magistrantūros) programose. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas kino, teatro ir muzikos vadybos kompetencijas, derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais ir kuruojamais projektais.

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

LMTA vykdo specializuotas kino, teatro ir muzikos vadybos studijas, todėl studentai ir absolventai dirba svarbiausiose šalies teatro, šokio ir muzikos institucijose bei kino ir TV industrijos įmonėse. Absolventai ne tik sėkmingai įsidarbina kultūrinių industrijų lauke, bet ir kuria darbo vietas kitiems šio lauko kūrėjams. Tai ypač būdinga kino vadybos studijų šakos absolventams, įkūrusiems sėkmingai veikiančias, nacionalinės ir tarptautinės svarbos kino projektus vykdančias įmones „Filmų era“, „Just a Moment“, „Lietuvos kino akademija“. Absolventai taip pat gali reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje.

 
 
Kalendorius
 
Rugsėjis 2018
PATKPnŠS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930