Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Konkursinis balas

 
Stojantiesiems
I pakopa. Bakalauro studijos
 

2018 m. priėmimas į pirmosios pakopos studijas

Konkursinio balo sandara

Mažiausias konkursinis balas

Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus stojamųjų ir brandos egzaminų pažymius, padaugintus iš svertinių koeficientų.

Studijų programa

Specializacija

Konkursiniai dalykai

stojamasis egzaminas

svertinis koeficientas

dalykas

svertinis koeficientas

lietuvių kalbos

ir literatūros

svertinis koeficientas

Garso dizainas

ekrano menai

stojamasis egzaminas

0,7

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,1

0,2

Kino menas

operatorius

režisūra

Kompozicija

 

akademinė

stojamasis egzaminas1

0,7

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,1

0,2

skaitmeninė produkcija

Muzikos atlikimas

akordeonas

choro dirigavimas

dainavimas

dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui

dirigavimas simfoniniam orkestrui

džiazas

fortepijonas

klavesinas

liaudies instrumentai

mušamieji instrumentai

pučiamieji instrumentai

styginiai instrumentai

vargonai

Muzikos teorija ir kritika

 

Scenos ir kino menų teorija ir kritika

 

stojamasis egzaminas

0,7

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,1

Teatro menas 

 vaidyba

1 Stojantiesiems į šias muzikos krypties programas į konkursinį balą įskaičiuojamas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas, kuriam taikomas svertinis koeficientas 0,15.       

 

 

Studijų programa

 

Konkursiniai dalykai

pirmasis dalykas

svertinis koeficientas

antrasis dalykas

svertinis koeficientas

trečiasis

dalykas

svertinis koeficientas

užsienio kalbos svertinis koeficientas

Meno vadyba

matematika

0,4

istorija

0,2

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

lietuvių kalba ir literatūra - 0,2

Muzikologija*

lietuvių kalba ir literatūra

0,4

istorija

0,2

bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

matematika/

biologija /

užsienio kalba

(įgijusiems

vidurinį

išsilavinimą

tautinių

mažumų

kalbomis ir

užsieniečiams

gimtoji kalba)

/ informacinės

technologijos /

menai

 

 

0,2

užsienio 
kalba - 0,2

        * Šią studijų programą rekomenduojama rinktis turintiems muzikinį išsilavinimą. Stojamojo egzamino į šią programą nėra.

 Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas nurodyti 2015 m. rugpjūčio 12 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“.

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas ir vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).


 

METINIŲ IR BRANDOS (IŠSKYRUS VALSTYBINIŲ) EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ PERSKAIČIAVIMAS

 

Įvertinimų skalės

Patenkinami įvertinimai

Mokyklinė dešimtbalė skalė

4

5

6

7

8

9

10

Priėmimo dešimtbalė skalė*

1,6

3,0

4,4

5,8

7,2

8,6

10,00

Dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokykliniai, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai mažinami 50 procentų. Dalykų metiniai (B kurso, B lygio), brandos egzaminų (B lygio) įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai mažinami 70 procentų (skaičiuojant rezultatas apvalinamas iki dviejų reikšminių ženklų po kablelio).

 
 
Kalendorius
 
Rugsėjis 2018
PATKPnŠS
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930