Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Koncertmeisterio katedra

 

Katedros vedėja prof. Irena Armonienė
Katedros koordinatorė Justina Balčiūnaitė

Gedimino pr. 42, 301 auditorija
Telefonas  (8 5) 262 85 37

 

KONCERTMEISTERIO KATEDRA

LMTA Koncertmeisterio katedra buvo įkurta 1987 m. Koncertmeisterio katedroje dėsto Lietuvoje ir užsienyje pripažinti menininkai, žymūs pianistai – koncertmeisteriai: katedros vedėja – prof. Irena Uss-Armonienė, katedrai vadovauja nuo 2010 m., ARMONAS-USS Duo ir fortepijoninio Armonų trio narė; prof. Nijolė Ralytė, ilgametė prof. V. Prudnikovo ir kitų operos solistų scenos partnerė; prof. Ramutė Vaitkevičiūtė,1987–2010 m. vadovavo katedrai, fortepijoninio dueto ViVa narė; doc. Audronė Kisieliūtė, nuolatinė doc. A. Krikščiūnaitės partnerė; doc. Irena Markauskienė, ilgametė VOBT solisto A. Markausko koncertmeisterė; doc. Eglė Perkumaitė-Vikšraitienė, nuolat koncertuojanti su dainininke N. Katiliene; tarptautinių pianistų ir koncertmeisterių konkursų laureatės, ir meno licenciatės doc. Indrė Baikštytė, fortepijoninio trio FortVio narė ir lektorė Jonė Punytė.

Svarų indėlį puoselėjant akompanimento atlikimo meną Lietuvoje įnešė ilgamečiai Koncertmeisterio katedros pedagogai, iškilūs Lietuvos menininkai: prof. Chaimas Potašinskas (1924–2009), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius, LNOBT dirigentas, pianistas; prof. Gražina Ručytė-Landsbergienė, ilgametė LNOBT koncertmeisterė, apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu, Barboros Radvilaitės medaliu, „Vilniaus garso“ premija; doc. Erika Dineikaitė, tuometės Valstybinės filharmonijos koncertmeisterė, iki 1987 m. vadovavusi LMTA koncertmeisterio klasės sektoriui; doc. Virginija Dabkutė, Lietuvos kamerinio orkestro artistė.

LMTA Koncertmeisterio katedra – vienintelis unikalus padalinys, neturintis analogo Lietuvos bei Vakarų Europos aukštųjų muzikos mokyklų tarpe, kompleksiškai ruošiantis universalaus spektro profesionalius pianistus koncertmeisterius. Čia yra vykdoma koncertmeisterio specialybės studijų programa II-oje (magistrantūra) ir III-oje (meno doktorantūra, iki 2011 m. – meno aspirantūra) studijų pakopose.

Koncertmeisterio studijų programa aprėpia  įvairių žanrų ir epochų operinę, kamerinę-vokalinę muziką, instrumentinius koncertus, originalius kūrinius instrumentams su fortepijono pritarimu. Studentai analizuoja operų ir instrumentinių koncertų klavyrus, susipažįsta su partitūromis.

2011-ais metais atnaujinus Koncertmeisterio studijų programas, Koncertmeisterio magistro studijų programos studentai taip pat studijuoja dirigavimą, instrumentuotę ir partitūrų redukciją, užsienio kalbų (pasirinktinai italų ar ispanų, vokiečių ar anglų, prancūzų ir rusų) fonetiką,  gilina skaitymo iš lapo ir transponavimo įgūdžius, lanko vokalinės ir instrumentinės muzikos interpretacijos seminarus, kuriuos veda visi Koncertmeisterio katedros pedagogai. 2014-ais metais Koncertmeisterio studijų programa buvo papildyta Vokalinio ir instrumentinio akompanimento praktikos disciplina, kurią magistrantai pasirinktinai atlieka trijose iš penkių siūlomų LMTA katedrų.

Akompanimento disciplina taip pat yra dėstoma Fortepijono programos  I-os ir II-os studijų pakopos studentams. Fortepijono specialybės studentai Koncertmeisterio katedroje be Akompanimento disciplinos taip pat studijuoja Skaitymą iš lapo dalyką.

Koncertmeisterio katedra – viena aktyviausių tarptautinių mainų programose dalyvaujančių LMTA padalinių. Katedros studentai ir pedagogai nuolat dalyvauja Europos aukštųjų mokyklų ERASMUS bei NORDPLUS programose.

Ilgamečiai katedros partneriai – Štutgarto, Manheimo, Leipcigo, Hanoverio aukštųjų muzikos mokyklų, Berlyno menų universiteto, Liono nacionalinės aukštosios konservatorijos, Briuselio karališkos konservatorijos, Turino G. Verdi nacionalinės konservatorijos, Bukarešto muzikos universiteto, Varšuvos F. Chopino universiteto, Krokuvos, Vroclavo K. Lipinskio muzikos akademijų ir kitų aukštųjų muzikos mokyklų Lied ir akompanimento katedros. 

Katedros pedagogai ir studentai sėkmingai integruojasi į tarptautinius projektus: 2012 m. tarpe kitų šešių aukštųjų Europos muzikos mokyklų LMTA Koncertmeisterio katedra sėkmingai dalyvavo ERASMUS mainų programos intensyviuose  projektuose (IP) “European Lied Forum 2012”  Berlyne ir “European Lied Forum 2013” Vilniuje. Filmuota abiejų forumų medžiaga užfiksuota videodokumentikoje ir prieinama virtualioje erdvėje.

http://www.udk-berlin.de/sites/european_liedforum/content/european_liedforum_berlin_2012/index_ger.html ir

http://www.udk-berlin.de/sites/european_liedforum/content/european_liedforum_vilnius_2013/index_ger.html

2014 m. katedra vėl buvo pakviesta dalyvauti “European Lied Forum 2014” Berlyne, kuriame Lied žanro atlikimo patirtimi bei pažangiomis dėstymo metodikomis dalinosi ir šio žanro nūdienos problemas įvairiose šalyse sprendė Lied meno meistrai – 35 pedagogai iš 25-ų aukštųjų Europos, Japonijos ir Izraelio aukštųjų muzikos mokyklų. Forumo tikslas – inspiruoti  iki šiol neegzistavusios Europoje vieningos  Lied platformos – „Europos Lied tinklo“ sukūrimą, ERASMUS tarptautinių mainų pagrindu įtraukiant į jos veiklą įvairių  Europos aukštųjų muzikos mokyklų Lied ir akompanimento katedras  bei jų pedagogus.

Koncertmeisterio katedra nuolat dalyvauja LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir tarptautinių Švietimo mainų paramos fondo projektuose dėl „Paramos užsienio šalių pedagogams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose”. Laimėjus konkursus 2013 ir 2014 metais Koncertmeisterio katedros kvietimu LMTA viešėjo pasaulinio garso menininkai, Lied ir akompanimento meno meistrai prof. Michel Tranchant (Liono nacionalinė konservatorija) ir prof. Axel Bauni (Berlyno menų universitetas).

Tradiciniais tapo Koncertmeisterio katedros organizuojami pianistų-koncertmeisterių konkursai LMTA studentams bei respublikiniai konkursai Lietuvos muzikos mokyklų bei konservatorijų moksleiviams. Rengiami pianistų koncertmeisterių konkursai prof. Vytauto Landsbergio fondo bei doc. Erikos  Dineikaitės premijoms laimėti, Juozo Gruodžio vardo, prof. Chaimo Potašinsko, Gyčio Trinkūno atminimui skirti konkursai bei eilė instrumentinės muzikos akompanimento konkursų. 2005 m. buvo organizuotas tarptautinis vokalistų ir pianistų-koncertmeisterių konkursas, kuriame dvejose amžiaus grupėse varžėsi Vokietijos, Japonijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos dainininkai bei pianistai koncertmeisteriai.

Daugelis Koncertmeisterio katedros studentų ir absolventų  sėkmingai atstovauja LMTA tarptautiniuose pianistų koncertmeisterių  konkursuose bei festivaliuose ir pelnė laureatų vardus F. Schuberto ir moderniosios muzikos duetų konkurse  („Franz Schubert und moderne Musik“) Grace (Austrija), „XXI amžiaus menas“ Vorzelyje (Ukraina), pianistų koncertmeisterių konkurse Klaipėdoje, tarptautiniame koncertmeisterių ir dainininkų konkurse Vilniuje. Taip pat yra atžymėti geriausio koncertmeisterio diplomais įvairiuose dainininkų bei instrumentalistų konkursuose. 

Šiuo metu Koncertmeisterio katedroje Akompanimento ir Koncertmeisterio dalykus studijuoja apie 50 studentų. Katedra yra parengusi didelį būrį aukštos kvalifikacijos koncertmeisterių, jų tarpe meno daktarę ir 11 meno aspirantų (licenciatų).

Parengus vieningą trijų pakopų studijų programą, atsiveria plačios galimybės, sukuriančios prielaidas kryptingam profesionalaus koncertmeisterio rengimui ir atveriančios naujas karjeros galimybes. Koncertmeisterio studijų programos absolventai sėkmingai dirba koncertmeisteriais visų lygių muzikinio ugdymo įstaigose, orkestruose, teatruose, choruose Lietuvoje ir užsienyje, koncertuoja su solistais vokalistais ir instrumentalistais prestižinėse Lietuvos ir užsienio šalių koncertų salėse, talkina jiems konkursuose. Papildomai įgiję mokytojo kvalifikaciją absolventai gali dėstyti akompanimentą meno mokyklose ir konservatorijose, aukštosiose muzikos mokyklose.

Katedros pedagogai kūrybingai perteikia savo meninę kūrybinę patirtį jauniesiems menininkams. Vadovaudamiesi pažangiomis dėstymo metodikomis, nuolat atnaujindami repertuarą rengia profesionalius menininkus, aukščiausius nūdienos reikalavimus atitinkančius pianistus koncertmeisterius. Vesdami interpretacijos meistriškumo kursus užsienio šalių aukštosiose muzikos mokyklose, dalyvaudami stažuotėse pedagogai tobulina savo meninę ir pedagoginę kompetenciją, perima ir diegia šiuolaikinę dėstymo metodiką, dalinasi patirtimi su kitų šalių aukštųjų mokyklų kolegomis, skleidžia lietuvių kompozitorių kūrybą užsienyje.

2012 m. LMTA Koncertmeisterio katedros pedagogams įteiktas Lietuvos Respublikos Kultūros ministro Padėkos raštas „Už kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną, ugdant pianistus-koncertmeisterius, sėkme vainikuotus darbus Lietuvos ateičiai“.

 

Parengė Koncertmeisterio katedros vedėja prof. Irena Uss-Armonienė

 

 


 

LMTA Koncertmeisterio katedros pedagogėsLR Kultūros ministro Padėkos raštas

 
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031