Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Kamerinio ansamblio katedra

 

 

Katedros vedėja prof. Dalia Balsytė
Katedros koordinatorius Renatas Jankevičius

Vilniaus g. 6-2, 315 auditorija
Telefonas (8 5) 261 0553

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kamerinio ansamblio katedra buvo įkurta 1964 m. Tuomet joje dėstė Valstybine premija (1965 m.) apdovanoto Lietuvos kvarteto nariai – pirmieji sovietinėje Lietuvoje tarptautinių konkursų laureatai (Budapeštas,1959 m.; Lježas, 1964 m.), profesoriai: Eugenijus Paulauskas (smuikas), Kornelija Kalinauskaitė (smuikas/fortepijonas, nuo 2014 profesorė-emeritė), Jurgis Fledžinskas (altas, katedros vedėjas 1964–1979 m.), Romualdas Kulikauskas (violončelė, katedros vedėjas 1990–1996 m.), taip pat smuikininkas prof. Kazimieras Kanišauskas ir violončelininkas doc. Michailas Šenderovas. Katedroje dėstė smuikininkai Rimantas Šiugždinis, Audronė Šarpytė, Rusnė Mataitytė, violončelininkai Iminas Kučinskas, Rimantas Armonas, Romeo Svirskis, pianistės Jūratė Klovaitė, Violeta Tamašauskaitė-Coutaz bei pianistas ir kompozitorius Julius Andrejevas. 1979-1990 m. katedrai vadovavo violončelininkas prof. Domas Svirskis, 1996–2008 m. – smuikininkas prof. Petras Kunca. 

Nuo 2008 m. katedrai vadovauja pianistė, kamerinių ansamblių narė prof. Dalia Balsytė.

Dabartiniai Kamerinio ansamblio katedros pedagogai  Lietuvos Nacionaline ir kitomis garbingomis premijomis apdovanoto Valstybinio Vilniaus kvarteto buv
ę ir esami nariai: prof. Donatas Katkus (altas), prof. Audronė Pšibilskienė (altas), prof. Audronė Vainiūnaitė (smuikas), prof. Augustinas Vasiliauskas (violončelė), taip pat fortepijoninio trio FortVio narė doc. dr. Indrė Baikštytė (fortepijonas), Lietuvos kamerinio orkestro ir styginių kvarteto Chordos narė doc. Vaida Paukštienėkompozitorius ir dirigentas doc. Vykintas Bieliauskas-Baltakas, Baltijos gitarų kvarteto narys doc. Saulius Lipčius (gitara), kamerinių ansamblių FortVio (fortepijoninis trio) ir Art Vio (styginių kvartetas) nariai lekt. Povilas Jacunskas (violončelė) ir lekt. Ingrida Rupaitė-Petrikienė (smuikas), ), buvusi kamerinio orkestro Kremerata Baltica narė lekt. Inga Gylytė (smuikas), styginių kvarteto Mettis narys asist. Rokas Vaitkevičius (violončelė), kamerinių ansamblių narė asist. Simona Zajančauskaitė (fortepijonas), multiinstrumentalistas, kompozitorius asist. Arnas Mikalkėnas.

Kamerinio ansamblio katedroje yra vykdoma Kamerinio ansamblio studijų programa II (magistrantūra) ir III (meno doktorantūra) studijų pakopose. Jose gali studijuoti visi instrumentininkai, baigę bakalauro ar magistro studijas. Kamerinio ansamblio studijų programos aprėpia  instrumentinę ansamblinę muziką, sukurtą nuo baroko epochos iki šių dienų. Taip pat yra dėstomi kamerinio ansamblio ir styginių kvarteto dalykai bakalauro ir magistro studijų pakopose fortepijono, styginių ir medinių pučiamųjų specialybių studentams. Nuo 2016 m. katedroje yra vykdomos Šiuolaikinės kamerin
ės muzikos studijų programos magistrantūros studijos.

Didelį dėmesį katedra skiria lietuviškos kamerinės muzikos propagavimui – nuo 1999 m. kasmet yra organizuojamas Tarptautiniai Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursas, Lietuvos kompozitorių kameriniai kūriniai nuolat skamba katedros ansamblių koncertuose. Katedros pedagogai dalyvauja organizuojant Tarptautinį St. Vainiūno kamerinių ansamblių konkursą, kuris yra įtrauktas į europinį Allink/Argerich katalogą, taip pat tęsia ilgametę Tarptautinių studentų kamerinių ansamblių festivalių organizavimo tradiciją. Katedra vykdo aktyvi
ą tarptautinę veiklą. Ji yra Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos ECMTA, narė; Europos kamerinės muzikos akademijos ECMA narė. LMTA partneriai ECMA'oje – Austrijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Prancūzijos ir Šveicarijos aukštosios muzikos mokyklos. Katedros studentai ir pedagogai aktyviai dalyvauja Erasmus + ir Nordplus mainų programose. Kiekvieną semestrą meistriškumo kursus LMTA studentams veda 2-3 žymūs profesoriai iš Europos aukštųjų muzikos mokyklų.

Š
iuo metu LMTA Kamerinio ansamblio katedroje styginių kvartetą ir kamerinį ansamblį (nuo duetų iki kvintetų) studijuoja virš 130 studentų, kurie sudaro apie 70 ansamblių. Studentų ansambliai aktyviai koncertuoja LMTA koncertų salėse, Lietuvos ir užsienio šalių koncertinėse erdvėse, sėkmingai dalyvauja konkursuose ir festivaliuose. Katedrą reprezentuoja ne tik katedros pedagogai -Lietuvoje ir užsienyje pripažinti menininkai -, bet ir studentų bei absolventų ansambliai, tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai: styginių kvartetai Mettis, Adora, Archi Quartet, trio Claviola, Amber trio, Modo, ansambliai SubtiluZ, Tutto a Dio bei daugelis dar savęs neįvardinusių perspektyvių ansamblių, kurie jau yra pastebėti ir pamėgti ne vien muzikų auditorijos.

  

 

LMTA Kamerinio ansamblio katedra 1964-2014 
1964 m. įkūrus LMTA (tuometinės Valstybinės konsevatorijos) Kamerinio ansamblio katedrą joje dėstė Valstybine premija (1965) apdovanoto Lietuvos kvarteto nariai – pirmieji sovietinėje Lietuvoje tarptautinių konkursų laureatai (Budapeštas, 1959; Lježas, 1964): Eugenijus Paulauskas (smuikas), Kornelija Kalinauskaitė (smuikas), Jurgis Fledžinskas (altas, katedros vedėjas 1964-1979), Romualdas Kulikauskas (violončelė, katedros vedėjas 1991-1996) bei smuikininkas Kazimieras Kanišauskas ir violončelininkas Michailas Šenderovas. 1979-1991 katedrai vadovavo violončelininkas Domas Svirskis, 1996-2008 – smuikininkas prof. Petras Kunca. Prof. Kornelija Kalinauskaitė iki šiol yra Kamerinio ansamblio katedros garbės profesorė ir aktyviai dalyvauja katedros veikloje.  
Katedroje taip pat dėstė smuikininkas M.K.Čiurlionio styginių kvarteto primarijus Rimantas Šiugždinis, violončelininkai Albertas Šivickis, Rimantas Armonas, Iminas Kučinskas, Romeo Svirskis, smuikininkės Audronė Šarpytė ir Dalia Šešelgienė, pianistės Violeta Tamašauskaitė ir Jūratė Klovaitė. 
Dabartiniai Kamerinio ansamblio katedros pedagogai -  Lietuvos Nacionaline ir kitomis garbingomis premijomis apdovanoto Valstybinio Vilniaus kvarteto buvę ir esami nariai: prof. Donatas Katkus (altas), prof. Audronė Pšibilskienė (altas), prof. Audronė Vainiūnaitė (smuikas), prof. Augustinas Vasiliauskas (violončelė). Taip pat kompozitorius ir pianistas prof. Julius Andrejevas, fortepijoninio trio Kaskados narė doc. Rusnė Mataitytė (smuikas), Lietuvos kamerinio orkestro artistė ir styginių kvarteto Chordos narė doc. Vaida Paukštienė (smuikas), fortepijoninio trio FortVio bei dueto Domino Duo narė doc. Indrė Baikštytė (fortepijonas),  kamerinių ansamblių FortVio (fortepijoninis trio) ir Art Vio (styginių kvartetas) nariai lekt. Povilas Jacunskas (violončelė) ir lekt. Ingrida Rupaitė (smuikas),  Baltijos gitarų kvarteto narys lekt. Saulius Lipčius, kamerinio orkestro Kremerata Baltica artistė lekt. Inga Gylytė (smuikas). 
Nuo 2008 m. katedrai vadovauja pianistė, kamerinių ansamblių narė, Europos kamerinės muzikos akademijos (ECMA) meno tarybos narė prof. Dalia Balsytė. 
Kamerinio ansamblio katedroje yra dėstomi kamerinio ansamblio ir styginių kvarteto dalykai bakalauro ir magistro studijų pakopose fortepijono, styginių ir medinių pučiamųjų specialybių studentams. Taip pat yra vykdoma kamerinio ansamblio specialybės studijų programa II studijų pakopoje (magistrantūra). Joje gali studijuoti visi instrumentininkai, baigę bakalauro studijas. Kamerinio ansamblio studijų programa aprėpia  instrumentinę ansamblinę muziką, sukurtą nuo baroko iki šių dienų. Didelį dėmesį katedra skiria lietuviškos kamerinės muzikos propagavimui – nuo 1999 iki šių dienų yra organizuojami kasmetiniai Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursai (2012 konkursas tapo tarptautiniu) bei koncertai. Katedros pedagogai dalyvauja organizuojant Tarptautinį St. Vainiūno kamerinių ansamblių konkursą, kuris yra įtrauktas į europinį Allink/Argerich katalogą, taip pat tęsia ilgametę Tarptautinių studentų kamerinių ansamblių festivalių organizavimo tradiciją.
Katedra vykdo aktyvią tarptautinę veiklą. Ji yra Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos ECMTA,  (www.ecmta.eu) narė; Europos kamerinės muzikos akademijos ECMTA, (www.ecma-music.com) narė. ECMA partneriai – garsios Austrijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir Prancūzijos aukštosios muzikos mokyklos. Katedros studentai ir pedagogai aktyviai dalyvauja mainų programose. Kiekvieną semestrą meistriškumo kursus LMTA studentams veda 2-3 žymūs profesoriai iš Europos aukštųjų muzikos mokyklų. 
Šiuo metu Kamerinio ansamblio katedroje styginių kvartetą ir kamerinį ansamblį (nuo duetų iki kvintetų) studijuoja apie 130 studentų, kurie muzikuoja daugiau kaip 80-tyje ansamblių. Studentų ansambliai aktyviai dalyvauja LMTA, Lietuvos ir užsienio šalių koncertinėse erdvėse, sėkmingai rungiasi profesiniuose konkursuose ir festivaliuose. Katedrą reprezentuoja ne tik katedros pedagogai - Lietuvoje ir užsienyje pripažinti menininkai,  bet ir absolventų bei studentų ansambliai - tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai – Kauno styginių kvartetas, fortepijoninis kvintetas Efvioli, styginių kvartetai Adora ir Mettis,  trio Claviola ir Amber trio, ansambliai Domino Duo, SubtiluZ, Presto bei daugelis savęs neįvardinusių perspektyvių atlikėjų ansamblių, kurie jau yra pastebėti ir pamėgti ne vien muzikų auditorijos.
 
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031