Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Filosofijos ir kultūros mokslų katedra

 

Katedros vedėja doc. dr. Laimutė Jakavonytė
Katedros koordinatorė Darius Stoskeliūnas

Vilniaus g. 6-2, Vilnius
Telefonas (8 5) 262 85 37

Studijos, kurias tęsiame visą gyvenimą...

 

Filosofijos, estetikos, psichologijos, teisės, kultūrologijos ir kitų visuomenės gyvenimo sferų istorijos ir teorijos studijos suteikia studentams žinių apie bendrąsias mokslo teorijos ir metodologijos problemas, o tai padeda giliau ir sistemiškiau suvokti muzikos ir teatro teorijos ir istorijos disciplinas bendrame kultūrologiniame ir istoriosofiniame kontekste.
Bakalaurų studijose filosofijos ir estetikos kursai yra privalomi, nes sukuria tolimesnių  humanitarinių ir socialinių studijų galimybes, supažindina su būtinais terminais ir pamatinėmis problemomis. 
Vyresniųjų kursų studentams siūlomų privalomai pasirenkamų dalykų krepšelis nuolat kinta derinantis prie LMTA katedrų ir skyrių poreikių. Filosofijos ir kultūros mokslų katedros siūlomų dalykų studijoms keliami kompleksiniai uždaviniai:

• ugdyti studentų kritinio ir analitinio mąstymo sugebėjimus; 
• suteikti universalių žinių ir įgūdžių, kaip to reikalauja bendra universitetinio lavinimo koncepcija; 
• padėti jauniems menininkams visapusiškai atskleisti savo talentą, geriau suprasti menininkų saviraiškos galimybes ir perspektyvas;
• suteikti studentams naujų galimybių konkuruoti šiuolaikinėje muzikos, kino ir teatro profesinėje rinkoje, sugebėti kuo patraukliau prisistatyti talentų rinkoje;
• stiprinti socialinio saugumo jausmą, nes turintys kokybišką bendrahumanitarinį išsilavinimą jauni menininkai  gali sėkmingai ir greit persikvalifikuoti, dirbti kitokius, nei numato įgyta specializacija, darbus kultūros sferoje;

Filosofijos ir kultūros mokslų katedra dirba vadovaudamasi moderniausiomis metodikomis, kurių paskirtis:
• aktualizuoti ir integruoti į dėstomų kursų problematiką savitą Muzikos ir teatro akademijos studentų patirtį; 
• atsižvelgti į atskirų specialybių studentų poreikius, ugdyti studentų sugebėjimą savarankiškai planuoti  savo studijas.

Katedra organizuoja studentų mokslines konferencijas, skirtas filosofijos ir estetikos problemoms. Geriausi studentų mokslo darbai sėkmingai dalyvauja Lietuvos jaunųjų mokslininkų konkursuose.
Katedroje dirba žinomi Lietuvoje ir pasaulyje mokslininkai. Visi katedros pedagogai turi mokslinius laipsnius, dauguma turi docentų ir profesorių pedagoginius vardus.


Katedros vedėja
Doc. dr. Laimutė Jakavonytė

 
 
 
Kalendorius
 
Birželis 2018
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
252627282930