Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Erasmus+ rezultatai (2014-15 m.m.)

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Erasmus plus
 

Studentų judumas

Dalinėms studijoms pagal Erasmus+ programą 2014-2015 s. m. išvyko 27 studentai, tai yra daugiau nei 3 proc. visų akademijos studentų. Iš Muzikos fakulteto studijuoti išvyko 23 studentai, iš Teatro ir kino fakulteto – 4 studentai. Praktiką atliko 4 studentai: 1 studentas Muzikos fakultete, 3 studentai Teatro ir kino fakultete. Vidutinė studijų trukmė - 5 mėn. Praktikai dažniausiai buvo išvykstama 2 mėnesių periodui. Po studijų užsienyje didžioji dalis studentų, įvykdžiusi studijų programą surinko 30 kreditų. LMTA visų studentų studijų ir praktikos periodus pripažino ir įskaitė rezultatus.

2014-2015 s. m. į LMTA atvyko 14 studentų: 13 – studijoms,  1 – praktikai. 8 studentai atvyko į Muzikos fakultetą, 6 – į Teatro ir kino fakultetą. Pastebima, kad daugiausia  atvykstančių studentų renkasi rudens semestrą. Atvykę studentai yra patenkinti studijų LMTA kokybe, tai patvirtina kelių studentų pageidavimas pratęsti mobilumo periodą arba noras grįžti ir studijuoti aukštesnėje studijų pakopoje.

Populiariausios mobilumų kryptys ir užsienio partnerių institucijos, kuriose buvo faktiškai išvykę studijuoti/atliko praktiką LMTA studentai: 

        Šalis           Išvykę studentai               Priimanti   Institucija               

Išvykę studentai 

            Šalis                Atvykę studentai
Vokietija 7   F. Mendelssohn-Bartholdy aukštoji muzikos mokykla Leipcige (Vokietija) 2   Italija 3
Italija 6   G. P. da Palestrina muzikos konservatorija (Italija) 2   Bulgarija 2
Nyderlandai     3   Karališkoji konservatorija Hagoje  (Nyderlandai) 1   Latvija 2

 

Dauguma studentų patenkinti studijų kokybe, mokymosi sąlygomis, įgyta tarptautine patirtimi studijuojant/atliekant praktiką užsienio aukštojoje mokykloje. Ypač išskiriamas individualių įgūdžių lavinimas, jaučiama motyvacija siekti tarptautinės karjeros, akivaizdžiai padidėja pačių dalyvių poreikis dalyvauti Erasmus+ ir kitose  studentų mobilumo programose. 

Pastaraisiai metais pastebimas atvykstančių studentų skaičiaus didėjimas, kurį įtakoja LMTA žinomumas užsienyje, aktyvūs dėstytojų mainai, geri užsieniečių studentų studijavusių/studijuojančių LMTA, atsiliepimai.

Dėstytojų judumas

2014-2015 s. m. dėstymo vizitams pagal Erasmus+ programą buvo išvykę 48 mobilumo dalyviai, iš jų 37 dėstymo vizitams ir 11 mokymams. Atvykstančių – 55: dėstymo vizitams  atvyko 45, mokymosi vizitams – 10.

        Šalis           Išvykę dėstytojai         Priimanti   Institucija               

Išvykę dėstytojai

           Šalis                Atvykę dėstytojai
Estija
6   Estijos muzikos ir teatro akademija 4   Austrija 7
Lenkija
6   J. Paderewskio muzikos akademija, Poznanė 3   Italija 7
Latvija 4   J. Vytuolio Latvijos muzikos akademija
3
  Jungtinė Karalystė 6

 

Dėstytojai ataskaitose teigiamai vertina dalyvavimo judumo veiklose poveikį, jaučia pasitenkinimą dėstymo užsienyje veiklos rezultatais ir dauguma jų pripažįsta, kad dalyvaujant judumo veiklose keliama profesinė kvalifikacija, didinami socialiniai ir bendrieji gebėjimai – tarpkultūrinė komunikacija, gebėjimas įsivertinti, pasitikėjimas savo kompetencija, lyderystės ir kiti gebėjimai, taip pat tobulinamos užsienio kalbų žinios.

Studentams, negalintiems dėl įvairių priežasčių išvykti dalinėms studijoms į užsienį, užsienio dėstytojų vedamos paskaitos ir praktiniai seminarai sudaro galimybę įgyti tarptautinės patirties.