Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Erasmus praktika

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Erasmus plus
 

Erasmus praktika – tai laikotarpis užsienio įmonėje arba organizacijoje, kurio metu studentams padedama įgyti konkrečių profesinių-darbinių, komunikacinių, tarpkultūrinių, savarankiško problemų sprendimo įgūdžių. Studentų praktikos gali vykti įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose. Praktikos periodas vertinamas ECTS kreditais (arba darbo valandos konvertuojamos į kreditus) ir pripažįstamas kaip studento studijų programos dalis.

Galima Erasmus praktikos trukmė - 2-12 mėn.

LMTA Erasmus studijų ir praktikos organizavimo tvarka

Kas gali dalyvauti programoje?

Praktikai pagal Erasmus mainų programą rekomenduojama vykti šių pakopų studentams:

 • pirmos pakopos (bakalauro studijų) II bei III kurso studentai;
 • antros pakopos (magistro studijų) I kurso bei II kurso (tik rudens semestre) studentai;
 • trečios pakopos (doktorantūros studijų) studentai;
 • baigę bakalauro, magistro, doktorantūros studijas absolventai, nestudijuojantys aukštesnėje pakopoje gali atlikti absolventų praktiką per 12 mėn. nuo studijų baigimo datos.

Pagal programos reikalavimus, Erasmus studentais gali būti tik Europos sąjungos bei asocijuotų šalių piliečiai, arba leidimą nuolat gyventi turintys kitų šalių piliečiai.

Erasmus praktikos periodui studentas gali vykti kiekvienoje pakopoje neribotą kartų skaičių, tačiau bendra mobilumo mėnesių trukmė neturi viršyti 12 mėn. per pakopą.

Paraiškų teikimas

Norintys dalyvauti Erasmus praktikos veikloje studentai pirmiausia turi pateikti paraišką. Konkursas vykdomas 4 kartus per metus: spalio 1-31 d.; sausio 1-31 d.; kovo 1-31 d. ir gegužės 1-31 d. Kartu su paraiška pateikiamas priimančios įmonės iškvietimas, t. y. oficialus patvirtinimas dėl praktikos vietos, periodo (datų), pagrindinių funkcijų. Atranka vykdoma katedroje, apsvarstant visų kandidatų paraiškas.

Tinklapis skirtas praktikos vietų paieškai

Paraiškos formą 2017-2018 m.m. rasite čia.

Minimalūs atrankos kriterijai LMTA studentams:

 • akademines veiklos rezultatai (vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai);
 • priimančios įmonės pasiūlyta praktikos programa:
 • geros užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti problemas;
 • prioritetas teikiamas programoje nedalyvavusiems studentams.

Kiekviena katedra pati nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir gali juos papildyti.
Konkurso rezultatai bus skelbiami LMTA tinklalapyje ir katedrų skelbimų lentose per 2 savaites po konkurso.

Erasmus praktikos konkurso rezultatai 2016/17 m .m. 

 


Atrinkti studentai kreipiasi į LMTA Tarptautinių ryšių skyrių, pateikdami priimančios įmonės/organizacijos kvietimą atlikti Erasmus praktiką jų įmonėje/organizacijoje. Kvietimas turi būti patvirtintas katedros vedėjo/os. Parengiama trišalė Erasmus praktikos sutartis (Learning Agreement for Traineeships), kurią pasirašo priimanti įmonė/organizacija, LMTA Studijų prorektorė ir studentas.

Erasmus+ stipendija

Iki oficialios Erasmus praktikos pradžios likus mėnesiui, bet ne vėliau nei 2 savaitėms, priimtas studentas turi atvykti į LMTA Tarptautinių ryšių skyrių sudaryti finansinės sutarties dėl Erasmus stipendijos paskyrimo, praktikos laikotarpio ir studento bei LMTA įsipareigojimų patvirtinimo (reikalingi: pasas, studento pažymėjimas, banko sąskaitos,į kurią bus pervedama Erasmus stipendija, numeris).
Erasmus stipendija pervedama dalimis - 80 proc. sumos prieš prasidedant oficialiam praktikos periodui. Likusi dalis - 20 proc. sumos išmokama studentui atsiskaičius už Erasmus praktikos periodą ir užpildžius elektroninę ataskaitą.

Mėnesio stipendijos dydis skiriasi, priklausomai nuo užsienio šalies, kurios skirstomos į III  šalių grupes pagal pragyvenimo lygį:

I grupės šalys: Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija* - 700 EUR;

II grupės šalys: Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija - 600 EUR;

III grupės šalys: Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija - 500 EUR

* Šveicarija 2014-2016 m.m.  Erasmus+ programoje dalyvauja tik partnerinės šalies statusu. Erasmus+ stipendijos vykstantiems į Šveicariją šiuo metu neskiriamos. Šveicarijos aukštosios mokyklos priimtiems mainų praktikantams skiria savo nustatyto dydžio finansavimą (apie 350 eurų dydžio stipendiją už vieną praktikos mėnesį).

Erasmus stipendija yra skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas, t. y. kelionės, pragyvenimo bei draudimo išlaidas, tačiau nepadengia visų praktikos užsienyje išlaidų. Kiekvienas į praktiką išvykstantis studentas privalo įsigyti sveikatos/medicininių išlaidų draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimą veiklos laikotarpiui ir pateikti draudimo poliso kopijas Tarptautinių ryšių skyriui. 

Studentai gauna Erasmus stipendiją kaip priedą prie savo universiteto ar šalies skiriamų stipendijų (t. y. praktikos užsienyje metu yra nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų mokėjimas).

Atsiskaitymas už Erasmus praktikos periodą

Pasibaigus Erasmus praktikos periodui studentas privalo atsikaityti už praktiką užsienyje bei Erasmus stipendiją, kaip tai nurodoma finansinėje sutartyje:

 • Akademiniai rezultatai - Learning agreement after mobility (ang.) - oficialius patvirtinimas apie Erasmus praktikos periodą bei įgytas kompetencijas;
 • Elektroninė mobilumo ataskaitos atlikimas, kurią kiekvienas studentas gaus į savo elektroninio pašto dėžutę;
 • Užsienio kalbos testo atlikimas, kurį studentas taip pat gaus į savo elektroninio pašto dėžutę.

Iškilus klausimams konsultuokitės su LMTA Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatore Giedre Antanavičiene - giedre.antanaviciene@lmta.lt.