Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Erasmus personalo mobilumas

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Erasmus plus
 

Erasmus + programos personalo mobilume gali dalyvauti visi LMTA darbuotojai, ketinantis vykti mokymosi vizitams (stažuotėms). Akademinis personalas skatinamas aktyviai dalyvauti dėstymo veikloje užsienyje. Erasmus personalo mobilumas skatina dalyvaujančius programoje tobulinti dalykines ir asmenines kompetencijas, stiprina ryšius tarp partnerinių institucijų. 

Dalyvavimą Erasmus mobilumo veiklose LMTA pripažįsta kaip kvalifikacijos kėlimą. Tarptautiškumas yra svarbus dėstytojų atestacijos kriterijus.  

Mobilumo veiklos: