Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Erasmus mokymosi mobilumas

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Erasmus plus
 

Visi akademijos darbuotojai gali tobulinti dalykines ir asmenines kompetencijas mokantis (stažuojantis) kitų šalių institucijose. Erasmus + mokymosi veikloje dalyvauti gali:

  • akademinis personalas
  • administracijos arba kitas neakademinis (studijas aptarnaujantis) personalas.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Institucijos, kuriose gali vykti mokymai: visos aukštojo mokslo institucijos arba kitos legaliai veikiančios institucijos, kuriose galima tobulintis ir įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų besimokančiojo tiesioginiam darbui.

Galima mokymosi veikla: dalyvavimas seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose, darbinės veiklos stebėjimas (job shadowing), kitos veiklos, kuri laikytina mokymosi veikla, vykdymas. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose nepriskiriamas Erasmus + mokymosi veiklai (Europos Komisijos patvirtintos Erasmus+ programos nuostata).      

Erasmus+ darbuotojų mokymosi veiklą koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius (TRS).

 

ATRANKA:

Erasmus mokymosi (stažuočių) vizitų dalyvai atrenkami konkurso būdu. Pageidaujantys dalyvauti programoje kandidatai užpildo Erasmus stažuotės paraišką ir ją iki gegužės 15 d. pateikia:

Muzikos fakulteto dėstytojai ir LMTA administracijos darbuotojai – Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatorei Kristinai Valentonienei.

Teatro ir kino fakulteto dėstytojai – TRS koordinatorei Giedrei Kabašinskienei. 

Vienas kandidatas konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

Atrinktus kandidatus TRS informuoja iki birželio 1 d. 


 

ATRANKOS KRITERIJAI:

Paraiškos patenkinamos atsižvelgiant į dotacijos mokymosi vizitams dydį, skirtą kitiems studijų metams. Paraiškų tinkamumą patvirtina Tarptautinių ryšių skyrius. Esant konkursui, TRS tariasi su Fakultetų tarybomis (dėstytojų paraiškų atranka) ir Rektoratu (administracijos paraiškų atranka). Pirmenybė skiriama vadovaujantis šiais kriterijais:

• jei konkretūs LMTA darbuotojai mobilume dalyvauja pirmą kartą;

• jei mobilumo rezultatai naudingi Akademijai;

• jei parengiama nauja mokomoji medžiaga (taikoma tik akademiniam personalui);

• jei sustiprinami ir išplečiami katedrų ar fakulteto ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;

• jei paraiška tvarkinga, motyvacija ir numatomi rezultatai aiškūs.

 

FINANSAVIMAS:

 Erasmus+ dotacija skiriama padengti personalo kelionės ir pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuotus išmokų dydžius (Erasmus grantus). Informacija apie kelionės gantus (skaičiuoklė) ir pragyvenimo išlaidų dydžius skelbiama „Erasmus dėstymo mobilumo" skiltyje.

Sveikatos draudimas

Rekomenduojama turėti Europos sveikatos draudimo kortelę (forma E 111), kurią nemokamai išduoda Teritorinė ligonių kasa. Kortelė galioja visoje Europos Sąjungoje. Daugiau informacijos apie kortelių išdavimą www.vlk.lt.

Vizito trukmė
Rekomenduojama Erasmus mokymosi (stažuotės) trukmė – 5 dienos. Minimali trukmė – 2 dienos. Išvykstančio Erasmus stažuotojo dokumentai

  • Erasmus + mokymosi mobilumo sutartis (Erasmus+ Staff Mobility for Training  / Mobility Agreement), kurią patvirtina siunčiančios institucijos Tarptautinių ryšių koordinatorius, Erasmus stažuotojas ir oficialus priimančios institucijos atstovas. Programoje nurodoma mokymosi vizito programa, mokymosi rezultatai.
  • Dotacijos sutartis Erasmus + mokymosi mobilumui (parengia TRS koordinatorius).
  • Rektoriaus įsakymas komandiruoti LMTA darbuotoją Erasmus mokymosi vizitui (įsakymo projektą parengia TRS koordinatorius).


Grįžusio Erasmus stažuotojo dokumentai

  • Erasmus stažuotės patvirtinimas. Šį dokumentą išduoda ir pasirašo oficialus stažuotoją priimančios institucijos atstovas.
  • Ataskaita, pildoma pasibaigus mokymosi vizitui (gaunama automatiški sugeneruotu el. laišku).
  • Buhalterijai pateikamas Erasmus mokymosi vizito patvirtinimo kopija ir įlaipinimo talonai (boarding pass