Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Erasmus dėstymo mobilumas

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Erasmus plus
 

LMTA skatina Erasmus dėstytojų mainus. Erasmus dėstytojų paskaitos, seminarai, praktikumai (meistriškumo kursai, sesijos, intensyvūs kursai ir pan.) užsienyje ir užsienio dėstytojų vedami mokymai LMTA yra iš anksto suderinami ir pripažįstami kaip integruota studijų programos dalis. 

Mobilumo tikslai:

 • sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, mokytis iš atvykstančių dėstytojų;
 • skatinti naujus/modernius dėstymo metodus, dėstymo ir mokymosi būdus, aukštųjų mokyklų ir įmonių bendradarbiavimą;
 • skatinti aukštasias mokyklas plėsti ir turtinti dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį;
 • skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą.

Prioritetai:

 • dėstymo vizitai atitinkantys LMTA katedrų poreikius (tarptautiškumo planus);
 • dėstymo vizitai, kurių metu parengiama nauja mokomoji medžiaga;
 • dėstymo vizitai, kurių metu išplečiami katedrų ir fakultetų ryšiai, parengiami nauji tarptautinio bendradarbiavimo projektai;
 • dėstymo vizitai, kuriuose dėstytojai dalyvauja pirmą kartą;
 • dėstymo vizitai, trunkantys ne ilgiau kaip 5 darbo dienas (rekomenduojami minimalios trukmės dėstymo vizitai; miniali trukmė – 2 d.; minimali dėstymo apimtis – 8 akademinės val.).


Išvykstančių Erasmus dėstytojų finansavimas
Erasmus dotacija skiriama išmokėti dėstytojui fiksuotas sumas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms (Erasmus grantas). Pagal Erasmus + programos reikalavimus, kelionės išlaidos apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos patvirtintą skaičiuoklę http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm: 100-499 km - 180 eur; 500-1999 km - 275 eur; 2000-2999 km - 360 eur; 3000-3999 km - 530 eur; 4000-7999 - 820 eur; 8000 km ir daugiau - 1100 eur.

Pragyvenimo išlaidoms apmokėti skirtas fiksuotas grantas, apskaičiuojamas pagal komandiruotės dienas, vadovaujantis ŠMPF patvirtintais fiksuotais išmokų dydžiais vienai dienai (pagal šalių grupes):

1) 136 eurų dienai – vykstant į Airiją, Daniją, Jungtinę karalystę, Nyderlandų karalystę, Švediją

2) 119 eurų dienai – vykstant į Belgiją, Bulgariją, Čekiją, Graikiją, Prancūziją, Italiją, Kiprą, Liuksemburgą, Vengriją, Austriją, Lenkiją, Rumuniją, Suomiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Turkiją

3) 102 eurų dienai – vykstant į Vokietiją, Ispaniją, Latviją, Maltą, Portugaliją, Slovakiją, Makedoniją

4) 85 eurai dienai – vykstant į Estiją, Kroatiją, Slovėniją (Lietuva taip pat yra šioje šalių grupėje)

Sveikatos draudimas
Rekomenduojama turėti Europos sveikatos draudimo kortelę (forma E111), kurią nemokamai išduoda Teritorinė ligonių kasa. Kortelė galioja visoje Europos Sąjungoje. Daugiau informacijos apie kortelių išdavimą: www.vlk.lt.

Vizito trukmė
Dėstymo vizito trukmė atitinka Erasmus dėstymo mobilumo laikotarpį priimančiojoje institucijoje įskaitant kelionės dienas. Erasmus dėstymo mobilumo laikotarpis patvirtinamas raštišku priimančios institucijos kvietimu (oficialiu laišku arba el. paštu). Minimali dėstymo vizito trukmė  2 d., minimali dėstymo trukmė – 8 akademinės valandos. Rekomenduojama dėstymo vizito trukmė – 5 dienos.

Dėstymo vizitai galimi
LMTA partnerinėse aukštosiose mokyklose ir universitetuose, su kuriomis yra sutartys dėl bendradarbiavimo Erasmus programoje. Užsienio aukštųjų mokyklų sąrašą, su kuriomis sudarytos Erasmus sutartys, galima rasti čia:  www.lmta.lt/erasmus-partneriu-sarasas.Išvykstančio Erasmus dėstytojo dokumentai

 • Erasmus dėstymo sutartis (Staff mobility for teaching / Mobility Agreement), kurią patvirtina siunčiančios ir priimančios institucijos Tarptautinių ryšių koordinatorius ir Erasmus dėstytojas. Sutartyje nurodoma iš anksto suderinta dėstymo programa (trumpas turinys), dėstymo lygis (bakalauro, magistro, trečios pakopos studijos), numatomas dėstomų valandų skaičius, numatomas studentų skaičius, numatomi rezultatai ir mobilumo poveikis. Dėstymo programa turi būti sudaryta ir trijų šalių pasirašytą prieš dėstytojui išvykstant į komandiruotę.
 • Dotacijos sutartis Erasmus + dėstymo mobilumui (parengia Tarptautinių ryšių skyrius).
 • Rektoriaus įsakymas komandiruoti LMTA dėstytoją Erasmus dėstymo vizitui (įsakymo projektą parengia Tarptautinių ryšių skyrius).


Grįžusio Erasmus dėstytojo dokumentai

 • Erasmus dėstymo vizito patvirtinimas. Šį dokumentą išduoda ir pasirašo priimančios institucijos Tarptautinių ryšių koordinatorius ar kita oficialus priimančios institucijos atstovas.
 • Erasmus dėstytojo ataskaita (pildoma internetu; kvietimas pateikti ataskaitą gaunamas pasibaigus mobilumo vizitui, automatiškai sugeneruotu el. laišku)
 • LMTA buhalterinės apskaitos skyriui dėstytojas turi pateikti: Erasmus dėstymo vizito patvirtinimo kopiją ir įlaipinimo talonus (boarding pass)