Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Dainavimo katedra

 

Katedros vedėjas prof. Asta Krikščiūnaitė
Katedros koordinatorė Rasa Dzimidaitė

Gedimino pr. 39, 309 auditorija.

 

Dainavimo katedra. 
Dainavimo  katedra įsteigta 1949 m., sujungus Kauno ir  Vilniaus konservatorijas, kuriose nuo 1945 m. veikė analogiški struktūriniai padaliniai. Kolektyvo branduolį sudarė pirmosios profesionalių lietuvių dainininkų kartos atstovai: Kipras Petrauskas – Sankt Peterburgo konservatorijos auklėtinis (S.Gabelio mokinys), Imperatoriškojo Marijos teatro solistas (1911-1920 m. ), lietuvių tautinio operos teatro patriarchas; Juozas Babravičius –  baigė S.Gabelio ir N.Kedrovo klasę Sankt Peterburgo konservatorijoje, dainavo Maskvos Didžiajame teatre (1914-1919m.); Petras Oleka – mokėsi Maskvoje ir Romoje pas G.Kaschmanną, dalyvavo lietuviškoje istorinėje G.Verdi „Traviatos“ premjeroje; Aleksandra Staškevičiūtė – operos primadona, studijavo Prahos konservatorijoje pas D.Brambergerovą. Pirmuoju katedros vedėju buvo ilgametis  Valstybės teatro solistas Antanas Sodeika. 
Dainavimo katedrai vadovavo: doc. Pranė Kaupelytė-Kaveckienė (1951-1964m.), doc.Valentinas Adamkevičius (1964-1965 m.), prof. Zenonas Paulauskas (1965-1985 m.), prof. Vaclovas Daunoras (1986-1988 m.), prof. Eduardas Kaniava (1988-1992 m.), prof. Vladimiras Prudnikovas (1992-2004 m.), prof. Regina Maciūtė (2004-2006m.), prof. Virgilijus Noreika (2006-2012m.). Nuo 2012 m. Dainavimo katedrai vadovauja prof. Sigutė Stonytė.
Ilgus metus katedroje dėstė profesoriai Vaclovas Daunoras, Eduardas Kaniava, Giedrė Kaukaitė, Vlada Mikštaitė, Zenonas Paulauskas, Kipras Petrauskas, Aleksandra Staškevičiūtė, Jonas Stasiūnas,  docentai  Vladas Česas, Veronika Fakejevaitė, Leonas Kalasauskas, Nina Karnavičienė, Antanas Karosas, Elena Mažrimaitė-Dirsienė, Petras Oleka, Salomėja Vaidžiūnaitė ir kt. 
Nuo 1958-1959 m.m. prie Dainavimo katedros veikia parengiamieji kursai.  1965 m. įsteigtas Foniatrijos kabinetas. Dainininkų balso priežiūra ilgus metus rūpinasi   gydytoja foniatrė Violeta Budrienė.
  
Katedra puoselėja pamatines, giliomis tradicijomis pagrįstas dainavimo meno  vertybes – tai įgalina rengti gero lygio profesionalus. 1949-2012 m.  dainavimo specialybę įgijo 466 absolventai. Tarp jų – prestižinių tarptautinių konkursų laureatai: Nijolė Ambrazaitytė (G.Enęscu, Bukareštas, 1970), Vaclovas Daunoras (P.Čaikovskio, Maskva, 1966; Tulūzos, 1971),  Irena Milkevičiūtė (F.Erkelio ir F.Kodály, Budapeštas,1982; Madama Butterfly, Tokijas, 1986),  Virgilijus Noreika (VI Pasaulinio jaunimo ir studentų festivalio, Maskva, 1957),  Vladimiras Prudnikovas (Maria Callas, Atėnai, 1981), Aušra Stasiūnaitė (G.B.Viotti, Verčelis, 1976), Sigutė Stonytė (Marian Anderson, Vašingtonas, Merilandas, 1991) ir kt. 
Prestižinėse pasaulio scenose dainuoja pasaulinio garso dainininkė Violeta Urmana, Sergejus Larinas (1956-2008). Sėkminga  Irenos Bespalovaitės, Edgaro Montvido, Almanto Švilpos, Lioros Grodnikaitės, Asmik Grigorian, Jurgitos Adamonytės, Ievos Prudnikovaitės, Merūno Vitulskio ir kitų jaunosios kartos dainininkų tarptautinė karjera.  
Katedra rengia aukštos kvalifikacijos specialistus: operos solistus, kamerinės vokalinės muzikos atlikėjus, pedagogus.  Nuo 1998 m. studentų ugdymas vyksta pagal 3-jų pakopų studijas (suteikiami bakalauro, magistro, meno licenciato, nuo 2011 m. – meno daktaro laipsniai). Vieninga trijų pakopų studijų programa sukuria fundamentalias, kryptingas profesionalių atlikėjų parengimo ir kompetencijų tobulinimo galimybes. 
Katedros studentai ir pedagogai  dalyvauja Europos studentų  mainų bei mokymosi visą gyvenimą ERASMUS bei NORDPLUS programose. Tradiciniais tapo Dainavimo  katedros organizuojami  Stasio Baro  ir Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkursai LMTA studentams. 
Šiuo metu katedroje studijuoja per 70 dainavimo specialybės studentų (52 bakalaurantūroje, 18 magistrantūroje, 1 meno doktorantūroje). 7 mokosi parengiamuosiuose kursuose. Katedroje dėsto 6 profesoriai, 6 docentai, 5 lektoriai, 1 asistentas. Iš jų 5 – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai, 1 – humanitarinių mokslų daktaras, 3 – meno licenciatai.
Profesoriai:
Sigutė Stonytė – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, tarptautinių konkursų prizininkė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė (atlieka pagrindinius soprano vaidmenis). Daugelio monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių soprano partijų atlikėja, kamerinės vokalinės muzikos interpretatorė. Rengia koncertus su pianistu prof. Jurgiu Karnavičiumi. Gastroliavo  Europos, Amerikos, Azijos operos meno centruose. Pelnė prestižinius Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių apdovanojimus. Dėsto nuo 1992 m.
Irena Argustienė – ilgametė Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė, dainavo lietuvių kompozitorių  autoriniuose koncertuose, gastroliavo užsienyje.  Dėsto nuo 1975 m.
Regina Maciūtė – ilgametė Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė, monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių soprano partijų  ir kamerinės vokalinės muzikos atlikėja, dainavo operose. Gastroliavo Europos, Amerikos, Azijos šalyse. Solistei suteikta Lietuvos Respublikos vyriausybės meno premija, kiti apdovanojimai.  Dėsto nuo 1988 m.
Irena Milkevičiūtė – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, tarptautinių konkursų prizininkė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė (atlieka pagrindinius soprano vaidmenis). Dalyvauja monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių atlikime, rengia koncertus.  Gastroliavo Europos, Azijos, Amerikos  operos meno centruose.  Pelnė prestižinius apdovanojimus.   Dėsto nuo  1988 m.
Virgilijus Noreika – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas,  ilgametis    Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas (atliko pagrindinius tenoro vaidmenis),  meno vadovas ir direktorius. Rengia solinius koncertus Lietuvoje ir užsienyje. Dainavo Europos, Azijos, Australijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos kultūros ir meno centruose.   Pelnė daugybę prestižinių apdovanojimų.   Dėsto nuo 1976 m.
Vladimiras Prudnikovas – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, tarptautinių konkursų prizininkas, ilgametis   Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas (atliko pagrindinius boso vaidmenis). Dalyvavo daugelio monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių atlikime.  Rengia koncertus su pianiste prof. Nijole Ralyte. Gastroliavo Europos, Azijos, JAV operos meno centruose. Pelnė reikšmingus Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių apdovanojimus. Dėsto nuo 1979 m.
Docentai:
Aušra Čepulkauskienė-Stasiūnaitė – tarptautinių konkursų laureatė, ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė (mecosopranas).  Dėsto nuo 1980 m.
Jolanta Čiurilaitė-Kurnickienė – ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė (sopranas). Dėsto nuo 1976 m.
Algirdas Janutas –  Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, atlieka monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių tenoro partijas ir kamerinę vokalinę muziką.  Dainavimo katedroje dėsto nuo 2005 m.
Asta Krikščiūnaitė – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė. Atlieka monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių soprano partijas, su pianiste doc. Audrone Kisieliūte rengia kamerinės vokalinės muzikos koncertus.  Sukūrė operų vaidmenų. Dėsto nuo 2006 m. 
Deividas Staponkus – meno licenciatas, tarptautinių konkursų prizininkas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro  solistas. Dėsto nuo 2005 m.
Tamara Vainauskienė – humanitarinių mokslų (muzikologijos) daktarė, mokslo ir metodinių darbų autorė. Moksliniai interesai apima  dainavimo meno ir edukologijos sritis. Dėsto nuo 1984 m.
Lektoriai:  Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistai –  meno licenciatė Julija Stupnianek-Kalėdienė (dėsto nuo 2005m. ),  Liudas Norvaišas (nuo 2007 m.), Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė Judita Leitaitė (dėsto nuo 2001 m.),   koncertų dainininkės  Jūratė Grickienė (dėsto nuo 1989  m.), meno licenciatė Aušra Liutkutė ( dėsto nuo 2004 m.). 
 Asistentas –  Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Giedrius Žalys (dėsto nuo 1999m.).

 

Dainavimo katedra įsteigta 1949 m., sujungus Kauno ir Vilniaus konservatorijas, kuriose nuo 1945 m. veikė analogiški struktūriniai padaliniai. Kolektyvo branduolį sudarė pirmosios profesionalių lietuvių dainininkų kartos atstovai: Kipras Petrauskas – Sankt Peterburgo konservatorijos auklėtinis (S. Gabelio mokinys), Imperatoriškojo Marijos teatro solistas (1911–1920 m.), lietuvių tautinio operos teatro patriarchas; Juozas Babravičius – baigė S. Gabelio ir N. Kedrovo klasę Sankt Peterburgo konservatorijoje, dainavo Maskvos Didžiajame teatre (1914–1919m.); Petras Oleka – mokėsi Maskvoje ir Romoje pas G. Kaschmanną, dalyvavo lietuviškoje istorinėje G. Verdi „Traviatos“ premjeroje; Aleksandra Staškevičiūtė – operos primadona, studijavo Prahos konservatorijoje pas D. Brambergerovą. Pirmuoju katedros vedėju buvo ilgametis Valstybės teatro solistas Antanas Sodeika. 

Dainavimo katedrai vadovavo: doc. Pranė Kaupelytė-Kaveckienė (1951–1964 m.), doc.Valentinas Adamkevičius (1964–1965 m.), prof. Zenonas Paulauskas (1965–1985 m.), prof. Vaclovas Daunoras (1986–1988 m.), prof. Eduardas Kaniava (1988–1992 m.), prof. Vladimiras Prudnikovas (1992–2004 m.), prof. Regina Maciūtė (2004–2006m.), prof. Virgilijus Noreika (2006–2012m.), prof. S. Stonytė (2012–2014 m.). Nuo 2014 m. Dainavimo katedrai vadovauja doc. A. Krikščiūnaitė.

Ilgus metus katedroje dėstė profesoriai Vaclovas Daunoras, Eduardas Kaniava, Giedrė Kaukaitė, Vlada Mikštaitė, Zenonas Paulauskas, Kipras Petrauskas, Aleksandra Staškevičiūtė, Jonas Stasiūnas, docentai Vladas Česas, Veronika Fakejevaitė, Leonas Kalasauskas, Nina Karnavičienė, Antanas Karosas, Elena Mažrimaitė-Dirsienė, Petras Oleka, Salomėja Vaidžiūnaitė ir kt. 

Nuo 1958–1959 m. prie Dainavimo katedros veikia parengiamieji kursai. 1965 m. įsteigtas Foniatrijos kabinetas. Dainininkų balso priežiūra ilgus metus rūpinasi gydytoja foniatrė Violeta Budrienė.

Katedra puoselėja pamatines, giliomis tradicijomis pagrįstas dainavimo meno vertybes – tai įgalina rengti gero lygio profesionalus. 1949–2012 m. dainavimo specialybę įgijo 466 absolventai. Tarp jų – prestižinių tarptautinių konkursų laureatai: Nijolė Ambrazaitytė (G. Enęscu, Bukareštas, 1970), Vaclovas Daunoras (P. Čaikovskio, Maskva, 1966; Tulūzos, 1971), Irena Milkevičiūtė (F. Erkelio ir F. Kodály, Budapeštas,1982; Madama Butterfly, Tokijas, 1986), Virgilijus Noreika (VI Pasaulinio jaunimo ir studentų festivalio, Maskva, 1957), Vladimiras Prudnikovas (Maria Callas, Atėnai, 1981), Aušra Stasiūnaitė (G. B. Viotti, Verčelis, 1976), Sigutė Stonytė (Marian Anderson, Vašingtonas, Merilandas, 1991) ir kt. 

Prestižinėse pasaulio scenose dainuoja pasaulinio garso dainininkė Violeta Urmana, Sergejus Larinas (1956–2008). Sėkminga Irenos Bespalovaitės, Edgaro Montvido, Almanto Švilpos, Lioros Grodnikaitės, Asmik Grigorian, Jurgitos Adamonytės, Ievos Prudnikovaitės, Merūno Vitulskio ir kitų jaunosios kartos dainininkų tarptautinė karjera.  

Katedra rengia aukštos kvalifikacijos specialistus: operos solistus, kamerinės vokalinės muzikos atlikėjus, pedagogus. Nuo 1998 m. studentų ugdymas vyksta pagal 3-jų pakopų studijas (suteikiami bakalauro, magistro, meno licenciato, nuo 2011 m. – meno daktaro laipsniai). Vieninga trijų pakopų studijų programa sukuria fundamentalias, kryptingas profesionalių atlikėjų parengimo ir kompetencijų tobulinimo galimybes. 

Katedros studentai ir pedagogai  dalyvauja Europos studentų  mainų bei mokymosi visą gyvenimą ERASMUS bei NORDPLUS programose. Tradiciniais tapo Dainavimo katedros organizuojami Stasio Baro ir Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkursai LMTA studentams. 

Šiuo metu katedroje studijuoja per 70 dainavimo specialybės studentų (52 bakalaurantūroje, 18 magistrantūroje, 1 meno doktorantūroje). 7 mokosi parengiamuosiuose kursuose. Katedroje dėsto 6 profesoriai, 6 docentai, 5 lektoriai, 1 asistentas. Iš jų 5 – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai, 1 – humanitarinių mokslų daktaras, 3 – meno licenciatai.

Profesoriai:

Sigutė Stonytė – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, tarptautinių konkursų prizininkė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė (atlieka pagrindinius soprano vaidmenis). Daugelio monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių soprano partijų atlikėja, kamerinės vokalinės muzikos interpretatorė. Rengia koncertus su pianistu prof. Jurgiu Karnavičiumi. Gastroliavo  Europos, Amerikos, Azijos operos meno centruose. Pelnė prestižinius Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių apdovanojimus. Dėsto nuo 1992 m.

Irena Laurušienė – ilgametė Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė, daugelio klasikos ir lietuvių kompozitorių vokalinių kūrinių atlikėja. Ypač reikšmingas jos indėlis šiolaikinės vokalinės muzikos propagavime. Jos puikų pasirodymą Bostono festivalyje (JAV) aukštai įvertino Amerikos spauda. Tarptautinių vokalistų konkursų žiuri pirmininkė arba narė Italijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Suomijoje. Išaugino didelį būrį tarptautinių konkursų laureatų. I. Laurušienės absolventai sėkmingai dainuoja Ciuricho, Vienos, Konektikuto (JAV), Lietuvos operos teatruose. Dėsto nuo 1975 m.

Regina Maciūtė – ilgametė Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė, monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių soprano partijų ir kamerinės vokalinės muzikos atlikėja, dainavo operose. Gastroliavo Europos, Amerikos, Azijos šalyse. Solistei suteikta Lietuvos Respublikos vyriausybės meno premija, kiti apdovanojimai. Dėsto nuo 1988 m.

Irena Milkevičiūtė – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, tarptautinių konkursų prizininkė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė (atlieka pagrindinius soprano vaidmenis). Dalyvauja monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių atlikime, rengia koncertus. Gastroliavo Europos, Azijos, Amerikos operos meno centruose. Pelnė prestižinius apdovanojimus. Dėsto nuo 1988 m.

Virgilijus Noreika – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, ilgametis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas (atliko pagrindinius tenoro vaidmenis), meno vadovas ir direktorius. Rengia solinius koncertus Lietuvoje ir užsienyje. Dainavo Europos, Azijos, Australijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos kultūros ir meno centruose. Pelnė daugybę prestižinių apdovanojimų. Dėsto nuo 1976 m.

Vladimiras Prudnikovas – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, tarptautinių konkursų prizininkas, ilgametis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas (atliko pagrindinius boso vaidmenis). Dalyvavo daugelio monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių atlikime. Rengia koncertus su pianiste prof. Nijole Ralyte. Gastroliavo Europos, Azijos, JAV operos meno centruose. Pelnė reikšmingus Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių apdovanojimus. Dėsto nuo 1979 m.

Docentai:

Aušra Čepulkauskienė-Stasiūnaitė – tarptautinių konkursų laureatė, ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė (mecosopranas). Dėsto nuo 1980 m.

Jolanta Čiurilaitė-Kurnickienė – ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė (sopranas). Dėsto nuo 1976 m.

Algirdas Janutas –  Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, atlieka monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių tenoro partijas ir kamerinę vokalinę muziką. Dainavimo katedroje dėsto nuo 2005 m.

Asta Krikščiūnaitė – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė. Atlieka monumentalių vokalinių instrumentinių kūrinių soprano partijas, su pianiste doc. Audrone Kisieliūte rengia kamerinės vokalinės muzikos koncertus. Sukūrė operų vaidmenų. Dėsto nuo 2006 m. 

Deividas Staponkus – meno licenciatas, tarptautinių konkursų prizininkas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro  solistas. Dėsto nuo 2005 m.

Tamara Vainauskienė – humanitarinių mokslų (muzikologijos) daktarė, mokslo ir metodinių darbų autorė. Moksliniai interesai apima dainavimo meno ir edukologijos sritis. Dėsto nuo 1984 m.

Lektoriai:
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistai –  meno licenciatė Julija Stupnianek-Kalėdienė (dėsto nuo 2005m. ), Liudas Norvaišas (nuo 2007 m.), Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė Judita Leitaitė (dėsto nuo 2001 m.), koncertų dainininkės Jūratė Grickienė (dėsto nuo 1989  m.), meno licenciatė Aušra Liutkutė (dėsto nuo 2004 m.), Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Giedrius Žalys (dėsto nuo 1999 m.).

Asistentai: Ernesta Juškaitė (dėsto nuo 2015 m.), Ieva Prudnikovaitė-Pitrėnė (dėsto nuo 2015 m.).

 

 

 
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031