Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

ATLIKIMO MENAS

 

 

 

Kodėl verta rinktis LMTA?

- LMTA sutelkti ryškiausi Lietuvos atlikėjai ir atlikimo meno pedagogai;
- į LMTA priimami gabiausi, perspektyviausi ir geriausiai pasirengę abiturientai;
- gausi specializuota materialinė studijų bazė (muzikos instrumentai, natos, muzikologinė biblioteka, garso ir vaizdo įrašų kolekcijos);
platus tarptautinių ryšių tinklas ir integracija į tarptautinius meninius ir mokomuosius projektus;
- LMTA Atlikimo meno studijų programa rengia visus būtinus profesionaliems muzikos kolektyvams (orkestrams, ansambliams, teatrams (operos ir baleto, muzikiniams ir t.t.) specialistus (dainininkus, instrumentininkus, dirigentus);
- LMTA yra universitetinė aukštoji meno mokykla, greta profesinių įgūdžių, suteikianti ir bendrąjį universitetinį išsilavinimą.

Koks yra šios studijų programos tikslas?

Atlikimo meno studijų programos tikslas yra parengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus – profesionalius muzikos atlikėjus, gebančius atlikti įvairių istorinių muzikos stilių kūrinius solo, įvairios sudėties ansambliuose ir/ar orkestruose, operoje, išmanančius atliekamą muziką istoriniu ir teoriniu požiūriais, gebančiais dirbti savarankiškai, bendrauti ir bendradarbiauti rengiant meno projektus, skirtus visuomenei, ir aktualius Lietuvos kultūriniam gyvenimui. Atlikimo meno bakalauro studijų programoje suformuojami profesinei atlikimo veiklai būtini meniniai įgūdžiai, bendrosios kompetencijos ir komunikaciniai gebėjimai: absolventai išmano pagrindines stilistines tradicijas, yra susipažinę su įvairių stilių ir žanrų muzikos interpretacija, muzikos kalbos bei muzikos istorijos dėsningumais, turi specialiųjų profesinių, bendrųjų universitetinių, muzikos pedagogikos ir kitų žinių.

Kokios yra šios studijų programos specializacijos?

akordeonas;
choro dirigavimas;
dainavimas;
dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui;
dirigavimas simfoniniam orkestrui;
džiazas (dainavimas, fortepijonas, gitara, bosinė gitara, kontrabosas, fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, mušamieji instrumentai);
fortepijonas;
- klavesinas;
liaudies instrumentai (birbynė, kanklės);
mušamieji instrumentai;
pučiamieji instrumentai (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, saksofonas, trimitas, trombonas, valtorna, eufonija/baritonas, tūba);
styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, arfa, gitara);
- vargonai.

Koks kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus šią studijų programą?

Muzikos bakalauras

Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?

LMTA dėsto iškilausi Lietuvos muzikos menininkai, turintys didelę pedagoginio darbo patirtį. Dėstytojų meistriškumą rodo paruoštų specialistų, konkursų laureatų skaičius bei parengta metodinė medžiaga. Jų meninio gyvenimo intensyvumas užtikrina gerus atlikėjų rengimo rezultatus ir motyvuoja studentus aktyviai dalyvauti koncertiniame gyvenime, siekiant menininko karjeros. Akademijos pedagogai yra nuolat kviečiami trumpalaikėms dėstymo išvykoms užsienyje, sėkmingai dalyvauja Erasmus ir Nordplus judumo bei  intensyviose programose (IP), tarptautiniuose projektuose, vyksta į stažuotes. Jie yra nuolat kviečiami dirbti respublikinių ir tarptautinių konkursų žiuri, baigiamųjų egzaminų vertinimo komisijose ar joms vadovauti. Dėstytojai organizuoja konkursus, koncertų ciklus, dalyvauja mokslinėse – metodinėse konferencijose, rengia koncertines programas ir naujų kūrinių premjeras, yra įkūrę muzikinius kolektyvus.

Informaciją apie dėstytojų kvalifikaciją rasti galite:

Specializacija liaudies instrumentai (birbynė, kanklės), akordeonas - Liaudies instrumentų ir akordeono katedros puslapyje.
Specializacija choro dirigavimas - Choro dirigavimo katedros puslapyje.
Specializacija dainavimas - Dainavimo katedros puslapyje.
Specializacija dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui, dirigavimas simfoniniam orkestrui - Dirigavimo katedros puslapyje.
Specializacija džiazas (dainavimas, fortepijonas, gitara, bosinė gitara, kontrabosas, fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, mušamieji instrumentai); Fortepijono katedros puslapyje. fortepijonas - Džiazo katedros puslapyje.
Specializacija mušamieji instrumentai; pučiamieji instrumentai (fleita, obojus, klarnetas, fagotas, saksofonas, trimitas, trombonas, valtorna, eufonija/baritonas, tūba) - Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros puslapyje.
Specializacija styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, arfa, gitara) - Styginių instrumentų katedra.
Specializacija vargonai, klavesinas - Vargonų ir klavesino katedros puslapyje.

Kokią meninę veiklą plėtoja studentai?

Akademijos studentai bei absolventai užsiima aktyvia menine kūrybine veikla: dalyvauja prestižiniuose konkursuose, tarptautiniuose jaunimo orkestruose, choruose, meno projektuose, festivaliuose, Erasmus ir Nordplus judumo bei intensyviose programose (IP), į Akademiją atvykstančių užsienio dėstytojų vedamuose meistriškumo kursuose ir kt. 

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?

Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą, muzikinį pasirengimą ir LMTA nustatyta tvarka išlaikyti stojamąjį egzaminą. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt

Stojamųjų egzaminų reikalavimai.

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?

Atlikimo meno studijų programos bakalaurai, sėkmingai pabaigę ketverių metų pirmosios pakopos (bakalauro) studijas ir įgiję muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas meno studijų srities muzikos krypties antrojoje pakopoje (magistrantūroje). Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas, derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais. Siekiantieji gilinti pedagogines kompetencijas, gali stoti į Muzikos pedagogikos magistrantūros studijų programą.

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Atlikimo meno studijų programoje įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, taip pat savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą. Paklausos darbo rinkoje ir darbdavių interesų požiūriu profesionalūs muzikos meno atlikėjai reikalingi ir sėkmingai dirba kultūros ir muzikos industrijos srityse – kultūros, muzikinio švietimo bei mokslo įstaigose. Jie dirba kūrybinį darbą, susijusį su šalies kultūros ir muzikinio meno reprezentavimu respublikoje ir užsienyje, su visuomenės švietimu, meninių kolektyvų veikla ir pan. 

 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031