Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Apie Nordplus programą

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Nordplus
 

Nuo 2008 m. LMTA dalyvauja Nordplus programos paprogramėje Nordplus Higher Education.

Nordplus programa skirta skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, akcentuojant pasikeitimą patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų svarbą. Programoje dalyvauja penkios Šiaurės šalys (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija), trys autonominės Šiaurės šalių sritys (Grenlandija, Farerų salos, Alando sala) ir Baltijos šalys (Lietuva, Latvija, Estija).

LMTA dalyvauja šiose Nordplus programos bendradarbiavimo tinklų veikloje:

MUZIKOS FAKULTETAS:

 • Sibelius - klasikinė muzika
 • NORDPULS - džiazo muzika
 • Nordtrad - liaudies muzika
 • NordOpera – operos studijos
 • Šiaurės-Baltijos šalių muzikos terapijos edukacijos tinklas
 • NNME – muzikos pedagogikos tinklas
 • Percussion plus – horizontalus Nordplyus programos tinklas

Daugiau apie muziko tinklus, partnerines institucijas www.nordplusmusic.net

TEATRO IR KINO FAKULTETAS:

Nordplus tinklai skatina dėstytojų ir studentų mainus, rengia/organizuoja intensyvius kursus, remia trumpalaikius studentų mainus (5 d. mokymosi vizitai į tinklo partnerines mokyklas).

Dėstymo vizitų trukmė – 5 dienos, 8 dėstymo valandoes; fiksuotas mobilumo grantas – 685 eurų vienam 5 d. trukmės dėstymo vizitui. Nordplus studentams nuo 2014-2015 s.m. mokama tokio pat dydžio stipendija kaip ir Erasmus studentams, dalį lėšų skiriant iš Nordplus programos, kitą dalį padengiant iš VB skiriamų lėšų tarptautinėms programoms įgyvendinti.

Studentų ir dėstytojų mobilumo veikla planuojama prieš pusmetį. Kasmet iki sausio 15 d. Tarptautinių ryšių skyrius tinklus koordinuojančioms institucijoms turi pateikti: kitais studijų metais planuojamų išsiųsti/pakviesti dėstytojų poreikį (dėstytojų pavardes, partnerines mokyklas, į kurias planuojama vykti), planuojamų išsiųsti studentų stipendijų poreikį (studijos nuo 1 mėn. iki 1 studijų metų), studentų trumpalaikio mobilumo (express mobility grants) poreikį (studentų pavardes, institucijas, į kurias planuojama vykti). Iš anksto nenumačius mobilumo stipendijų kitais studijų metais tikėtis finansavimo mobilumo veiklai negalima.

Nordplus muzikos tinklų dėstytojų mainus ir dalyvavimą intensyviuose kursuose koordinuoja TRS vedėja Rima Rimšaitė. Teatro ir kino fakulteto Nordplus tinklų dėstytojų mainus ir dalyvavimą intensyvius projektus / projektų organizavimą kuruoja TRS koordinatorė Giedrė Kabašinskienė. Kas gali dalyvauti Nordplus studentų mainų programoje?

Dalinėms studijoms pagal Nordplus mainų programą rekomenduojama vykti:

 • pirmos pakopos (bakalauro studijų) II bei III kurso studentams;
 • antros pakopos (magistro studijų) II kurso (rudens semestre) studentams.


Paraiškų teikimas

Studentai, norintys dalyvauti Nordplus studentų mainų programoje turi pateikti paraišką savo katedrai ir dalyvauti konkurse. Katedros konkursą vykdo kartą per metus, kiekvieno rudens semestro pabaigoje. Paraišką kitais mokslo metais dalyvauti Nordplus studentų mainų programoje studentai teikia šiais mokslo metais iki gruodžio 1 d. Tarptautinių ryšių skyriui.


Minimalūs atrankos kriterijai LMTA studentams:

 • akademinės veiklos rezultatai (vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai);
 • partneriėns mokyklos siūloma studijų programa;
 • geros užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija studijuoti užsienyje;
 • savarankiškumas/gebėjimas spręsti problemas

Kiekviena katedra pati nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir gali juos papildyti.

Iki pavasario semestro pradžio katedros atrenka studentus, kuriems leidžiama vykti Nordplus studijoms kitais studijų metais. Konkurso rezultatai skelbiami pavasario semestro pradžioje. 

2017 /2018 m.m. atrinktų studentų sąrašas yra ČIAStudentai atrinkti dalyvauti Nordplus studentų mainų programoje pirmiausia turi susipažinti su priimančios mokyklos reikalavimais. Dauguma mokyklų reikalauja registruotis internetu. Prieš pildant paraiškas ir siunčiant reikalaujamus dokumentus yra būtina susisiekti su LMTA tarptautinių ryšių skyriumi. 

Galutinį sprendimą dėl Nordplus studento priima užsienio aukštoji mokykla. Studentas, gavęs teigiamą/neigiamą atsakymą turi nedelsiant informuoti LMTA Tarptautinių ryšių skyrių bei užpildyti dokumentus, kurių reikalauja priimančioji aukštoji mokykla (pvz., patvirtinimą, kad atvyksite studijuoti, apgyvendinimo anketą ir pan.).

Nordplus Studijų sutartis (Learning agreement)

Nordplus Learning agreement

Nordplus stipendija
Iki oficialios Nordplus studijų pradžios likus mėnesiui priimtas studijuoti studentas turi atvykti į LMTA Tarptautinių ryšių skyrių sudaryti finansinės sutarties dėl Nordplus stipendijos paskyrimo, studijų laikotarpio ir studento bei LMTA įsipareigojimų patvirtinimo (reikalinga turėti: pasą, studento pažymėjimą, banko sąskaitos, į kurią bus pervedama Nordplus stipendija, numerį).

Atsiskaitymas už Nordplus studijų periodą
Pasibaigus Nordplus studijų periodui studentas privalo atsikaityti už studijų užsienyje periodą bei Nordplus stipendiją, kaip tai nurodoma finansinėje sutartyje. Iš užsienio aukštosios mokyklos parsivežami ir Tarptautinių ryšių skyriui pateikiami šie dokumentai:

 • akademinė pažyma (Transcript of Records);
 • Nordplus studijų periodos patvirtinimas (Confirmation of Nordplus Study Period);
 • Nordplus studento ataskaita.