Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Apie Erasmus programą

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Erasmus plus
 

Erasmus + programa aukštajam mokslui (Erasmus + Erasmus) pakeitė Mokymosi visą gyvenimą programą. Naujas programos periodas – 2014-2020 m. Erasmus + programa  remia šias pagrindine veiklas: mobilumą mokymosi tikslais programos šalyse (studentų, dėstytojų, personalo) ir tarptautinį mobilumą (bendradarbiavimas su trečiosiosiomis šalimis), strateginį aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą (strateginės partnerystės, švietimo ir verslo bendradarbiavimas ir kt.), potencialo vystymo, žinių sąjungų veiklas, pagrindinį dėmesį skiriant kaimyninėms šalims ir paramą politikos reformoms.


Erasmus programos mobilumo veiklos (KA1):

  • studentų mobilumas studijoms (SMS),
  • studentų mobilumas praktikai (SMP);
  • personalo mobilumas dėstymui (STA);
  • personalo mobilumas mokymams (STT);
  • paskolų garantijos magistro studijoms užsienyje (informacija ŠMPF puslapyje) 

Erasmus programos aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimo veiklos (KA2):

  • strateginės partnerystės projektai;
  • žinių sąjungų projektai;
  • potencialo vystymo projektai.

LMTA aktyviai dalyvauja mobilumo projektuose: dėstytojų ir studentų mobilumo veikloje tarp programos šalių (KA103 veikla) ir šalių-partnerių (KA107). Aukštųjų mokyklų, su kuriomis LMTA yra sudariusi sutartis dėl bendradarbiavimo KA103 veikloje, sąrašas yra čia

2016-2017 s.m. akademija organizuoja KA107 veiklos mobilumo projektus su: Belgrado menų mokykla (Serbija), Šota Rustavelli teatro ir kino universitetu (Gruzija) ir Tbilisio valstybine konservatorija (Gruzija).

Lietuvoje Erasmus programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas - www.smpf.lt

Aktuali informacija apie Erasmus plus programą - www.erasmus-plius.lt