Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Naujienų archyvas

 

Naujienų archyvas

2013 m. vasario 25 d. LAMPSS atstovų susitikimas-diskusija su su Seimo pirmininko pavaduotoju ir ministerijų atstovais. Plačiau...

2013 m. vasario 14 d. LAMPSS atstovų ir Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio susitikimas. Plačiau...

2013 m. sausio 16 d. LŠPS kviečia pasirašyti peticiją dėl bazinės mėnesinės algos dydžio grąžinimo. Plačiau...

2013 m. sausio 8 d.  RADIJO LAIDA „NUO ALGOS IKI ALGOS“.  Laidoje dalyvauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, profesinės sąjungos pirmininkė Virginija Apanavičienė. Plačiau...

2012 m. gruodžio 18 d. Vilniaus Universiteto profesinės sąjungos vienys savo jėgas. Plačiau...

2012 m. gruodžio 13 d.  Lietuvos švietimo profesinė sąjunga Europoje atstovaus Lietuvai ateinančius ketverius metus. Plačiau...

2012 m. spalio 02 d. Naujos LMTA valytojos turi mokytis, kaip valyti tūkstančius kainuojančius fortepijonus. Plačiau...

2012 m. rugsėjo 20 d. Aukštųjų mokyklų ir mokslo nuolatinio komiteto posėdis Briuselyje. Plačiau...

2012 m. liepos 18 d. Bendradarbiauja Lietuvos ir Latvijos aukštųjų mokyklų profsąjungos. Plačiau...

2012 m. vasario 1 d. Konsultacijos LMTA dėl numatomo grupės darbuotojų atleidimo. Plačiau....

2011 m. vasario 17 d. Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje surengė seminarą „Norminės studijų kainos apskaičiavimas ir aukštųjų mokyklų biudžeto lėšų formavimas ir skirstymo principai“. Plačiau…

2011 m. sausio 28d. vyko LMTA ir LMTA darbuotojų profesinės sąjungos (darbuotojų atstovybės) konsultacijos dėl numatomo Akademijos Kauno fakulteto darbuotojų atleidimo iš darbo pagal LR Darbo kodekso 129 str. (dėl vykdomų struktūros pertvarkymų, susijusių su Akademijos Kauno fakulteto ir jos bendruomenės išreikštu ir Senato sprendimais įgyvendinamu pageidavimu integruotis į Vytauto Didžiojo universitetą). Plačiau…

2010 m. rugsėjo 29 d. Briuselyje įvyks profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) akcija – tarptautinė demonstracija „Gana skurdinti žmones! Svarbiausia - darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas!“. Plačiau, pranešimas, kvietimas.

2010 m. gegužės 7 d. Vilniuje įvyko LPSK IV suvažiavimas, kurio antrojoje dalyje pirmininkavo jo delegatė, LPSK tarybos narė, LMTA profsąjungos pirmininkė Virginija Apanavičienė. Plačiau…

2010 m. balandžio 23 d. Kauno technologijos universitete įvyko  Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) ataskaitinė konferencija. Plačiau…

2009 m. gruodžio 21 d. Federacija pripažinta tarptautiniame lygmenyje. Plačiau…

2009 m. gruodžio 4 d. Su švietimo ministru aptarti dėstytojų atlyginimų klausimai. Plačiau…

2009 m. lapkričio 23 d. – Ar straipsnių spausdinimas Amerikoje išgelbės Lietuvos mokslą? Plačiau…

2009 m. rugsėjo 9 d. įvyko atviras išplėstinis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) darbuotojų atstovybės (profesinės sąjungos) komiteto susirinkimas „Darbuotojų atlyginimų apskaičiavimo metodika pagal LVR nutarimo Nr.337 pakeitimus“, kuriame be profsąjungos narių dalyvavo LMTA bendruomenės nariai, katedrų vedėjai, administracijos atstovai,  LŠMPSF profsąjungų ekspertas R. Turonis. Plačiau…

2009 m. rugsėjo 10 d. – LMTA  profsąjungos  komitetas  planuoja  pasinaudoti  LŠMDPS specialistų pagalba rengiant seminarus profsąjungos nariams, nes   šiemet  ši organizacija  aktyviau įsitrauks ir į suaugusiųjų mokymo veiklą, panaudojant Europos Sąjungos fondus ir aktyviai dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. Plačiau…

2009 m. birželio 19 d. – Profsąjunga sergsti darbuotojus kaip sarginis šuo – apie tai plačiau…

2009 m. birželio 17 d. LR Seimo rūmų konferencijų salėje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacija (LŠMPSF) surengė nacionalinę dalykinę konferenciją: „Už teisingą pedagogų darbo apmokėjimą“. Šioje konferencijoje dalyvavo ir LMTA, VDA, VU, VPU,  VGTU darbuotojų profesinių sąjungų atstovai. Daugiau apie vykusią konferenciją galima sužinoti čia ir čia.

2009 m. gegužės 29d. – Įkurta Vilniaus aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų koordinavimo grupė. Plačiau…

2009 m. kovo 10 d. prie LR Seimo vyko mitingas siekiant išreikšti nepritarimą vykdomai aukštojo mokslo reformai. Plačiau apie įvykusį mitingą: LŠMPSF (1, 2), DelfiMiestai.net. Mitinge priimtas viešas pareiškimas.

2009 m. vasario 11 d. LR Seime vyko konferencija "Mokslo ir studiju istatymas: motyvai, tikslai, perspektyvos". Konferencijos rengėjai - LR Seimas ir LMA Mokslininkų rūmai. Konferencijos dalyviai pasisakė aktualiais aukštojo mokslo reformos klausimais. Visą konferencijos medžiagą galite rasti čia.

2009 m. sausio 30 d. išsiųstas pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo projekto pataisų LR Seimui, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, LR Seimo frakcijoms, LR Švietimo ir mokslo ministerijai ministrui G. Steponavičiui. Pareiškimo tekstas – čia.

2009 m. sausio 27 d.  LMTA  profsąjungos pirmininkė Virginija Apanavičienė  kartu su VGTU DPS pirmininke Rimute Meilūniene dalyvavo Lietuvos radijo laidoje „Nuo algos iki algos“.

2009 m. sausio 16 d. vyko visuotinė protesto akcija. Daugiau apie visuotinę protesto akciją galite paskaityti ir pamatyti čia.

2008 m. gruodžio 18, 19 ir 22 dienomis, prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vyko piketas, kuriame buvo reiklaujama didinti aukštųjų mokyklų universitetų darbuotojų algas ir skirti universitetams numatytas lėšas. Pikete dalyvavo ir  LMTA darbuotojų profesinės sąjungos atstovai. Daugiau apie vykusį piketą galite paskaityti ir pamatyti: LŠMPSF (1 , 2), lrytas.lt (1 , 2).

2008 m. lapkričio 25 d. įvyko profesinių sąjungų, atstovaujančių darbuotojams, kurie gauna atlyginimus iš biudžeto (mokytojų, dėstytojų, policininkų, ugniagesių gelbėtojų, kultūros ir sveikatos apsaugos darbuotojų bei valstybės tarnautojų) susitikimas. Profesinės sąjungos nutarė derinti savo veiksmus, siekdamos, kad ekonominės krizės problemos nebūtų sprendžiamos labiausiai jautrių visuomenės sluoksnių sąskaita. Šiame susitikime dalyvavo ir VGTU darbuotojų profesinės sąjungos atstovai. Plačiau…

2008 m. lapkričio 5 d. iš Švietimo ir mokslo ministerijos gautas atsakymas į streiko rezoliucijoje pateiktus reikalavimus. ŠMM atsakymas.

2008 m. spalio 10 d. LAMPSS nariai, visuotiniame susirinkime aptarę įspėjamojo streiko rezultatus ir įvertinę padėtį, priėmė rezoliuciją su išdėstytais reikalavimais LR Vyriausybės Ministrui pirmininkui ir Švietimo ir mokslo ministrui. Streiko rezoliucija.

2008 m. spalio 7 d. nuo 10 iki 12 val. vyko įspėjamasis streikas. Su streiku susijusios nuorodos:
http://www.delfi.lt/news/daily/education/article.php?id=18792724
http://tv.delfi.lt/video/JnuKg5ZI/
http://www.lrt.lt/news.php?strid=5082&id=4908136
http://www.lrytas.lt/videonews/?id=12233940941221460471&sk=1
http://www.alfa.lt/straipsnis/c91427
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/85977
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/85917
http://www.lzinios.lt/lt/2008-10-08/dienos_temos/negirdimi_ispejimai_pranasauja_audra.html
http://www.atgimimas.lt/articles.php?id=1222933788
http://vilniaus.diena.lt/naujienos/svietimas-ir-mokslas/aukstosios-mokyklos-surenge-ispejamaji-streika-nuotr-147359

2008 m. rugsėjo 25 d. LAMPSS narių visuotiniame susirinkime buvo nuspręsta skelbti įspėjamąjį streiką visose Lietuvos universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose 2008 m. spalio 7d. nuo 10 iki 12 val., apie tai pranešant darbdaviams. Streiko reikalavimai. Pranešimas darbdaviams.

2008 m. rugpjūčio 28 d. vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) tarybos posėdis, kuriame buvo aptartos aktualios universitetų darbuotojams problemos. Plačiau…

2008 m. gegužės 28 d. KTU įvyko Kauno aukštųjų mokyklų protesto konferencija „Aukštojo mokslo likimas - visų piliečių reikalas“, kurioje dalyvavo ir LMTA darbuotojų profesinės sąjungos nariai. Konferencijos rezoliucija. Apie konferenciją.

2008 m. gegužės 4 d. – Įvyko akcija „Darom 2008“. Plačiau…

2008 m. kovo 24d. –  „Tyliojoje akcijoje“ surinkta 4500 parašų. Plačiau…

2008 m. kovo 11–16 d. V. Apanavičienė dalyvavo ETUI-REHS (Europos profesinių sąjungų instituto) profsąjųngų vadovų kursuose Švedijoje, Akersbergoje. Plačiau…

2008 m. kovo 4 d. ataskaita apie LMTA profsąjungos veiklą ir istoriją

2008 m. kovo 1 d. – X Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavime pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp LMS ir LAMPSS

2008 m. sausio 25 d. – „ Aukštojo mokslo kokybės forume turi būti ir universitetų ir mokslininkų asociacijų atstovai“ – Plačiau…

2008 m. sausio 16 d. V. Apanavičienė dalyvavo spaudos konferencijoje ELTA'oje, teigdama, kad dėstytojai ir mokslininkai irgi nusiteikę streikuoti. Plačiau…

2007 m. gruodžio 15 d. įvyko Švietimo darbuotojų forumas Kaune. Plačiau…

2007 m. lapkričio 9 d. įkurtas Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas – LAMPSS . Pirmininkas – V.Kubilius (KTU), pavaduotojai – A.Stimbirys (LVA), A.Lapinskienė (KU), V.Skiriuvienė (KK), V.Apanavičienė (LMTA). Plačiau…

2007 m. spalio 3 d. Seime įvyko trečiasis Mokslo ir studijų pertvarkos priežiūros grupės posėdis. Plačiau…

2007 m. spalio 1 d. pradėtos derybos su ŠMM dėl atlyginimų kėlimo ir darbo sąlygų gerinimo.

2007 m. rugsėjo 27 Kaune, KTU įvyko LUPS ir LR Seimo narių - aukštojo mokslo pertvarkos priežiūros grupės narių - bendra konferencija. Joje pirmininkavo KTU profsąjungos pirmininkas Vaclovas Kubilius ir LMTA pirmininkė LUPS atstovė Virginija Apanavičienė. Plačiau apie konferenciją, priimta rezoliucija, diskusija apie aukštojo mokslo reformą (informacija tinklalapyje lprofsajungos.lt)   

2007 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje įvyko LŠDPS Koordinacinės tarybos posėdis. Jame išrinkti LŠDPS pirmininkės pavaduotojai: Erikas Gaigalas, Rasa Jasmontienė, Audrius Jurgelevičius, Asta Lapinskienė (KT pirmininkė),Virginija Apanavičienė

2007 m. rugsėjo 7 d. Vilniuje įvyko LŠDPS VI suvažiavimas. LŠDPS pirmininke išrinkta Vilniaus susivienijimo pirmininkė Rūta Osipavičiūtė.

2007 m. liepos 3 d. Kaune, KTU įkurtas Lietuvos universitetų profsąjungų susivienijimas (LUPS), jo atstove išrinkta LMTA profsąjungos pirmininkė Virginija Apanavičienė, pasirašyta 11 universitetų bendradarbiavimo sutartis.

2006-12-7/10 vykusioje LŠDP konferencijoje aukštųjų mokyklų atstovų sekcijoje svarstytas problemas susistemino ir seminaro dalyviams pranešime pristatė Virginija Apanavičienė.


Jeigu jums neatsidaro visos nuorodos, maloniai prašome jų ieškoti: http://old.lmta.lt/web/index.php?page_id=126

 
Struktūra ir valdymas
Biblioteka
Garso - vaizdo ir informacinių technologijų centras
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031