Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

III tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursas

 

III  tarptautinis Juozo Naujalio choro dirigentų konkursas
3rd Juozas Naujalis International Competition for Choral Conductors
2017 m. spalio 24–27 d.
Vilnius, Lietuva

---------------------------------

Liepos 4–5 d. įvyko dalyvių atranka.
Skelbiamas atrinktų dalyvių sąrašas:
Klaudija Aleksandravičiūtė (Lietuva),
Patrick Allies (Jungtinė Karalystė),
Krista Audere (Latvija/Nyderlandai),
Marija Bacytė (Lietuva),
Linas Balandis (Lietuva),
Gintarė Barisaitė (Lietuva),
Algirdas Biveinis (Lietuva/Austrija),
Povilas Butkus (Lietuva),
Jurģis Cābulis (Latvija),
Mantvydas Drūlia (Lietuva),
Rahela Durič (Slovėnija/Austrija),
Łukasz Hermanowic (Lenkija),
Andrei Karatysheuski (Baltarusija),
Irina Korchuganova (Rusija),
Soma Lozsányi (Vengrija),
Sigita Petrauskaitė (Lietuva),
Jonas Rasmussen (Danija),
Tomasz Marc Siegrist (Šveicarija/Lenkija),
Jaunius Šakalys (Lietuva),
Nora Žeigure (Latvija).

Iš viso buvo pateiktos 34 kandidatų paraiškos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos, Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Austrijos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos, Vengrijos, Pietų Korėjos, Tailando, Japonijos. Kadangi dalyvauti konkurse pageidavo daug stiprių pretendentų, komisija pakoregavo pirmojo turo tvarkaraštį ir atrinko daugiau dalyvių, nei buvo numatyta. Pirmąjame ture varžysis 20 jaunųjų choro dirigentų iš 12 šalių.

----------------------------

Konkurso nuostatai

I. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
III tarptautinį Juozo Naujalio choro dirigentų konkursą rengia Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2017 m. spalio 24–27 d. Vilniuje. Konkurse gali dalyvauti 18–30 metų įvairių pasaulio šalių aukštųjų meno mokyklų, akademijų, konservatorijų bei universitetų choro dirigavimo specialybės studentai ir absolventai. Visi konkurso dalyviai varžosi vienoje kategorijoje.

II. REGISTRACIJA
Pageidaujantieji dalyvauti konkurse iki 2017 m. birželio 30 d. registruojasi el. paštu competitions@lmta.lt, pateikdami užpildytą dalyvio anketą, gyvenimo aprašymą (CV), nuotrauką bei galiojančią (-ias) YouTube/Vimeo nuorodą (-as) į vaizdo įrašą (-us), demonstruojantį (-ius) pretendento dirigavimo chorui įgūdžius ir patirtį. Rekomenduojama pateikti trijų skirtingų stilių, epochų ir charakterių kūrinius. Bendra vaizdo įrašų trukmė – iki 10 min. Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu competitions@lmta.lt.

III. DALYVIŲ ATRANKA
Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 30 d. Konkurso organizatoriai iki 2017 m. liepos 7 d. 17:00 val. informuoja kandidatus apie savo sprendimą, patvirtindami/nepatvirtindami kvietimą dalyvauti konkurse el. paštu. Konkurso dalyvių pavardės yra viešai skelbiamos LMTA tinklalapio www.lmta.lt konkurso paskyroje.

IV. DALYVIO MOKESTIS
Dalyvio mokestis yra 50 Eur (moka tik atrinkti konkurso dalyviai). Konkurso dalyviai, sumokėję registracijos mokestį, iki 2017 m. liepos 31 d. turi atsiųsti pavedimo kopiją el. paštu competitions@lmta.lt. Į konkursą neatvykusiems dalyviams sumokėtas mokestis nėra grąžinamas.

Rekvizitai pavedimui atlikti:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, Vilnius LT-01110
Įmonės kodas 111950624
A/S LT14 7300 0100 0245 5553
Mokėjimo paskirtyje nurodykite: „Vardenis Pavardenis. III tarptautinio J. Naujalio choro dirigentų konkurso dalyvio mokestis“. Dalyvio mokestį taip pat galima sumokėti LMTA kasoje (LMTA Centriniai rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius, 115 kab.) I – IV  8–17 val.; V – 8–16 val.

V. KONKURSO DALYVIŲ APGYVENDINIMO, MAITINIMO IR KELIONĖS ORGANIZAVIMAS
Konkurso dalyviai kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas sumoka patys. Konkurso organizatoriai gali rekomenduoti dalyviams įvairias apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas bei tarpininkauti gaunant vizą kelionei į Lietuvą. Dėl vizos prašome kreiptis iš anksto (2017 m. liepos mėn.) el. paštu competitions@lmta.lt.

VI. KONKURSO PREMIJOS IR SPECIALŪS PRIZAI
III tarptautinio Juozo Naujalio choro dirigentų konkurso laureatai apdovanojami I, II, III laipsnio diplomais ir piniginėmis premijomis:
Pirmoji premija – 1500 Eur
Antroji premija – 1000 Eur
Trečioji premija – 700 Eur
Dvi diplomantų premijos – po 200 Eur
Specialus prizas už lietuvių kompozitoriaus kūrinio interpretaciją – 300 Eur
Konkurso dalyviai gali būti apdovanoti papildomais konkurso rėmėjų ir partnerių prizais

VII. KONKURSO KOMISIJA
Konkurso vertinimo komisiją sudaro 5 komisijos nariai ir 1 sekretorius. Numatoma komisiją sudaryti iš skirtingų šalių atstovų: 2 komisijos nariai iš Lietuvos, 3 komisijos nariai iš užsienio šalių ir komisijos sekretorius iš Lietuvos. Komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

VIII. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Pagrindiniai konkurso dalyvių vertinimo kriterijai: manualinės dirigavimo technikos įgūdžiai, programos sudėtingumas, stiliaus ir kūrinio formos pojūtis,  kūrinių interpretacijos išskirtinumas, muzikalumas, meninė įtaiga, chormeisterio ir bendravimo su choro dainininkais gebėjimai.

IX. KONKURSO KOLEKTYVAI
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mišrus choras (vadovai: doc. Dainius Puišys, doc. Gintautas Venislovas, prof. Jurijus Kalcas)
Valstybinis choras „Vilnius“ (vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas)
Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas)

X. PAPILDOMOS KONKURSO SĄLYGOS
- Konkurso dalyviams suteikiamos auditorijos su fortepijonu individualioms repeticijoms ir pasiruošimui.  
- Konkurso I turo dalyviams suteikiamos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertmeisterių paslaugos (45 min. repeticija ir pasirodymas I ture, diriguojant kūrinį prie fortepijono). 
- Konkurso dalyviams draudžiama bendrauti su komisijos nariais konkurso metu. Paskelbus rezultatus, konkurso dalyviai, nepatekę į kitą turą, turi teisę teirautis komisijos narių komentarų. 
- Konkursas vyksta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6–2, Vilnius), Centriniuose rūmuose (Gedimino pr. 42, Vilnius), Šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30, Vilnius). 
- Konkurso dalyviai atvyksta ir asmeniškai užsiregistruoja konkurso būstinėje (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 101 aud., Gedimino pr. 42, Vilnius) 2017 m. spalio 24 d. nuo 10:00 iki 12:00 val. 
- Konkurso I ir II turų perklausos bei finalas yra atviri publikai. 
- Numatomas konkurso dalyvių skaičius: I ture – 12–15 asm.; II ture – 8–10 asm.; finale – 5–6 asm. Galutinį sprendimą dėl tikslaus dalyvių skaičiaus priima konkurso organizatoriai. 
- Konkurso turai ir koncertas gali būti filmuojami ir transliuojami radijo, televizijos bei internetu, įrašomi įvairiems medijų archyvams be atlygio konkurso dalyviams.

XI. KONKURSO PROGRAMA

Birželio 30, penktadienis

 Iki 23:59 val.

El. paštu competitions@lmta.lt

Paraiškos pateikimo terminas. Pildoma anketa, konkurso organizatoriams siunčiamas kūrybinės veiklos aprašymas (CV), nuotrauka, iki 10 min. trukmės  dirigavimo chorui vaizdo įrašas.

Liepos 7, penktadienis

 Iki 17:00 val.

El. paštu ir LMTA tinklalapio konkurso paskyroje

Atrinktų konkurso dalyvių paskelbimas

Spalio 24, antradienis

12:00–12:30

LMTA Juozo Karoso salė
(Gedimino pr. 42)

Konkurso atidarymo ceremonija. I turo kūrinių traukimas burtų būdu.

13:00–18:00

LMTA Kongresų rūmai
(Vilniaus g. 6–2) 2316, 2312, 2310 a.

Uždaros repeticijos su koncertmeisteriais (iki 45 min.)

Spalio 25, trečiadienis

I TURAS

09:00–14:00

LMTA Kongresų rūmų Kamerinė salė (Vilniaus g. 6–2)

Stambios formos kūrinio dirigavimas prie fortepijono (trukmė 12–15 min.)

15:00–18:00

Juozo Naujalio motetų repeticija su LMTA Mišriu choru (trukmė 10 min.)

     19:30

I turo rezultatų paskelbimas
II turo kūrinių traukimas burtų būdu

Spalio 26, ketvirtadienis

II TURAS

10:00–14:00

LMTA Didžioji salė
(Gedimino pr. 42)

Renesanso – romantizmo epochų Vakarų Europos kompozitorių kūrinių repeticija su Valstybiniu choru „Vilnius“ (trukmė 20 min.)

15:00–18:00

Privalomo XXI a. lietuvių kompozitoriaus kūrinio dirigavimas ekspromtu LMTA Mišriam chorui

     19:00

II turo rezultatų paskelbimas
III turo (finalo) kūrinio traukimas burtų būdu

Spalio 27, penktadienis

FINALAS

10:30–14:00

Šv. Kotrynos bažnyčia
(Vilniaus g. 30)

XXI a. lietuvių kompozitorių kūrinių uždara (be komisijos) repeticija su Vilniaus miesto savivaldybės choru „Jauna muzika“ (trukmė 30 min.)

15:00–16:00

Juozo Naujalio motetų akustinė uždara repeticija su LMTA Mišriu choru (po 6 min.)

     16:15–17:15

Vakarų kompozitorių kūrinių uždara repeticija su Valstybiniu choru „Vilnius“ (po 8 min.)

     18:00–19:30

Konkurso finalas – koncertas. Konkurso dalyviai diriguoja: Juozo Naujalio motetą (LMTA Mišriam chorui), Renesanso – romantizmo epochų Vakarų Europos kompozitoriaus kūrinį (Valstybiniam chorui „Vilnius“), XXI a. lietuvių kompozitoriaus kūrinį (Vilniaus miesto savivaldybės chorui „Jauna muzika“).

     20:30–21:00

Konkurso rezultatų paskelbimas ir uždarymas

 

 XII. KONKURSO REPERTUARAS

Atrankos turas

Pretendento dirigavimo chorui vaizdo įrašas

Rekomenduojama pateikti trijų skirtingų stilių, epochų ir charakterių kūrinių (arba jų fragmentų) įrašus, siekiant atskleisti pretendento  dirigavimo įgūdžių įvairovę. Bendra įrašų trukmė 10 min.

I turas

Stambios formos kūrinio dirigavimas prie fortepijono

Kūriniai dirigavimui prie fortepijono (pasirenkamas vienas kūrinys):
Ludwig van Beethoven „Meeresstille und Glückliche Fahrt“, op. 112 (Edition Breitkopf & Härtel Nr. EB 10580)
Johannes Brahms „Ein Deutsches  Requiem“, op. 45, VI d. (Edition Breitkopf & Härtel Nr. EB 6071)
Giuseppe Verdi „Stabat Mater“ (Edition Peters Nr. EP 4257-VC)
Igor Stravinsky „Sympfony of Psalms“, III d. (Boosey and Hawkes Nr. M060027178)
Dmitry Shostakovich „The Execution of Stepan Razin“, op. 119 (fragmentas nuo 33 skaitlinės) (DSCH Vol. 82)
Leonard Bernstein „Chichesters  Psalms“, I, II d. (Boosey and Hawkes Nr. M051321407)
Giedrius Kuprevičius „Pagonių giesmės“, I, II, IV d.

Juozo Naujalio moteto dirigavimas LMTA Mišriam chorui

Juozo Naujalio motetai (burtų būdu – vienas motetas):
 „In monte oliveti“
„Tristis est anima mea“
„Ecce vidimus“
„Eram quasi agnus“
„Una hora“
„Seniores populi“
„Omnes amici mei“
„Caligaverunt“

II turas

Renesanso – romantizmo epochų Vakarų Europos kompozitoriaus kūrinio repeticija su Valstybiniu choru „Vilnius“ (trukmė 20 min.)

 Renesanso – romantizmo epochų Vakarų Europos kompozitorių kūriniai (burtų būdu –  vienas kūrinys):
Josquin des Prez „Tu solus qui facis mirabilia“ (Carus Verlag Nr. CV303160)
Orlando di Lasso „Salve Regina“ (Annie Bank Edition Nr. ABG0008-1 arba Vanderbeek & Imrie Ltd., London Lassus series, Nr. 24.)
William Byrd „Laetentur coeli“ (Oxford University Press, TCM 29)
Johann Hermann Schein „Ich freue mich im Herren“ (Kassel-Wilhelmshöhe: SDG, [197-?])
Felix Mendelssohn Bartholdy „Denn er hat seinen Engeln befohlen über Dir“ (Psalm 91)
Giuseppe Verdi „Pater noster“ (Oxford University Press Nr. 9780193384323)
Josef Gabriel Rheinberger „Ad te levavi“, op. 176 (Carus Verlag Nr. CA.1602900)
Anton Bruckner „Os justi“ (Peters Edition Nr. EP6315)

XXI a. lietuvių kompozitoriaus kūrinio dirigavimas ekspromtu  LMTA Mišriam chorui

Lietuvių kompozitorių kūriniai (burtų būdu – vienas kūrinys):
Vytautas Miškinis „Mano gimtinė“ (žodžiai Maironio)
Donatas Zakaras „The Rain has held Back“ (žodžiai Rabindranath Tagore)

Finalas

XXI a. lietuvių kompozitoriaus kūrinio dirigavimas  Vilniaus miesto savivaldybės chorui „Jauna muzika“

 XXI a. lietuvių kompozitorių kūriniai (burtų būdu – vienas kūrinys):
Laurynas Vakaris Lopas „Gloria“ iš „Missa brevis quasi grigalis“
Algirdas Martinaitis „Saluto alla beata Vergine Maria“ iš ciklo „Penkios invokacijos šv. Pranciškui“ (žodžiai Pranciškaus Asyžiečio)
Vytautas Miškinis „Jubilate Deo“ Nr. 2
Vaclovas Augustinas „Priesakai sūnui“ (žodžiai lietuvių liaudies ir M. K. Oginskio)
Donatas Zakaras „Laiškai Sofijai“ (žodžiai M. K. Čiurlionio)
Giedrius Svilainis „Sodai, sodai, leliumoj“ (žodžiai lietuvių liaudies)

 

 

 

 
 
 
Kalendorius
 
Rugpjūtis 2018
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031